Ubehageligt valg: Skrotning eller konfiskation - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Ubehageligt valg: Skrotning eller konfiskation

Se videoen med Niels Becker fra High On Cars og Dannie, der fik valget mellem at få sit køretøj skrottet eller lovliggjort på "autoriseret" værksted, for egen regning .
CO
15/05-2022 kl. 06:03

Nej, denne artikel handler ikke om specifikt om motorcykler, men derimod om ordensmagtens, i nogles øjne, bizarre håndhævelse af landets love i den senere tid, hvor køretøjer beslaglægges med henblik på skrotning eller lovliggørelse på autoriseret værksted på ejerens regning.
Et emne som deler vandene, hvor nogle mener, at det er gået for vidt med vanvittigt vagt formuleret “gummi-lovgivning”, der kan vendes, vrides og strækkes efter forgodtbefindende, beslutninger truffet på baggrund af domstolsafgørelser der ligger fjernt fra den aktuelle sag samt skærpet kontrol, håndhævelse og sanktioner, og hvor andre mener, at man jo bare kan lade være med at modificere sine køretøjer og i det hele taget bare overholde gældende dansk lovgivning.

En holdning som landets politikere formentlig bifalder, når fremtidig lovgivning om dette og hint udformes.
Indsæt selv valgfrit eksempel.
Kun en tåbe frygter ikke haven: – Lov om beskyttelsesværn og reflekser på manuel hækkesaks samt forbud mod modificering af samme.
Se også Flere Fede Forbud i bunden af artiklen, samt videoen med et lille tip allernederst, hvis politiet lige pludselig agter at beslaglægge netop dit køretøj.

Protest
Men der er altså også en del som stiller sig på bagbenene, og forsøger at skabe opmærksomhed samt debat om ny lovgivning og skærpede konsekvenser.
Se videoen længere nede i artiklen, hvor Dannie på stedet fik valget mellem konfiskation, skrotning eller lovliggørelse af sin bil på autoriseret værksted for egen regning, efter han var vinket ind til siden af politiet.

Mange skærpelser
Det er efterhånden almindeligt kendt, at politiet har fået nye bedre lasere, og fartbøder skal reguleres (med et forventet merprovenu på ca. 134 mio. kr. i 2023), samt at landets politikere har bestemt, at konfiskation af køretøjer skal være lettere især i forbindelse med såkaldt vanvidskørsel.
Derudover kan der nu også idømmes fængselsstraf for medvirken til vanvidskørsel, uagtet synderen på gerningstidspunktet hverken har befundet sig i eller ført et køretøj.
Blandt nogle af tidens varme emner er også de nyligt indførte vejsidesyn, samt myndighedernes udtalte fokus på såkaldt støjende motorcykler.
Læs også artiklerne Officielt om Vejsidesyn: Svar på ofte stillede spørgsmål, og se endelig artiklen der er linket til under dette afsnit, hvor det demonstreres, hvordan politiet i praksis måler motorcyklens lyd.

Men det er som nævnt i indledningen hverken vanvidskørsel, vejsidesyn eller støj dagens emne handler om.
For der er nu flere eksempler på, at ejere får deres køretøjer beslaglagt af politiet alene på baggrund af mistanken om, at køretøjet er ulovligt modificeret.

Dom over polsk lastbilchauffør
Vi har i den senere tid set eksempler på, at ejeren af et køretøj på stedet får valget mellem skrotning, eller at køretøjet bringes til autoriseret værksted for lovliggørelse på ejerens regning.
Og i sagen som videoen længere nede i artiklen handler om, fik ejeren sågar stukket et stykke papir i hånden, hvor han på bagsiden med sin underskrift kunne vælge mellem skrotning eller konfiskation af køretøjets motorstyring.
Dannie fik dog heldigvis også en mulighed for at få bilen lovliggjort.
Som du hører i videoen, er en domfældelse over en polsk lastbilchauffør også i spil.

Video med High on Cars og Dannie
Bil nørderne fra High On Cars, som fik en snak med politikeren Lars Boje Mathiesen om håndteringen af beslaglæggelse på baggrund af mistanke og spekulationer, har i forbindelse med beslaglæggelsen af Dannie’s bil inviteret bilejeren i studiet til en snak om den noget alternative og ubehagelige oplevelse, hvor bilen efter turen på værksted som Dannie selv skulle betale stadig ikke var lovlig.
I videoen fortæller Dannie om det, der tilsyneladende er politiets nye praksis, når etatens udsendte mistænker et køretøj for at være ulovligt modificeret.
Se videoen Dannie fik sin bil beslaglagt – nu lyser den i ALLE lamper. Fik forkert motorstyring | Interview.

Chiptuning er ulovligt, og det har det som du kan læse i artiklen Slut med tuning været siden 2012.
Det er også ulovligt at modificere køretøjers udstødningssystem, så de ikke overholder gældende lovgivning
Men med eksemplet fra videoen herover stilles ejere af køretøjer, som etatens udsendte vurderer kan være modificeret ret indgribende perspektiver i udsigt.
Det er måske værd at tage i betragtning, at dokumentet Dannie fik stukket i hånden ikke specifikt omhandler biler, men derimod den mere generelle betegnelse køretøj.
Altså formentlig også motorcykler.
Bemærk også, at Dannie heldigvis valgte ikke at underskrive dokumentets bagside.
For så havde han måske mistet sin bil.

Nye danske love og ordenshåndhævelse
Ja, selvfølgelig skal gældende dansk lovgivning overholdes.
Det kan der ikke herske nogen tvivl om.
Men den senere tids eksempler på effektuering af nyligt vedtaget lovgivning, der tilsyneladende kan tolkes og tilpasses efter behov med deraf følgende hidtil usete sanktioner, er måske gode eksempler på, at de folkevalgtes og embedsmændenes forarbejde muligvis skal forbedres, at lovene som udfærdiges bør formuleres skarpere, og at allerede vedtaget lovgivning måske burde underkastes et grundigt gennemsyn.
Og så var det måske en god ide, hvis landets politikere før vedtagelse af ny lovgivning søgte kompetent rådgivning.
Her ville nogle måske oven i købet foreslå, at man fraviger eksemplet fra EU regi, hvor det i sin tid var synsvirksomhederne selv, der med anbefalingen om indførelse af periodiske syn af motorcykler stod til en gigantisk ekstraindtægt.

Englænderne nægter
I England arbejder politikerne som bekendt på, at få vedtaget en lov der ganske enkelt forbyder enhver modifikation af motorcykler.
De engelske politikeres tiltag er iværksat i forbindelse med The Future of Transport Regulatory Review fra 2021, der vil forbyde englænderne at modificere deres køretøjer.
Men som du kan læse i artiklen Nix pille ved engelske motorcykler vækker modstand, er det lang fra sikkert, at en stor del af de engelske politikere får magt som de har agt.

Her i landet slås der nu hårdt ned på ejere af modificerede køretøjer, hvor sagen om Dannie og hans beslaglagte bil måske kunne vække til eftertanke samt fornyet debat, og hvor den nye lovgivning muligvis kigges efter i sømmene.
Og det scenarie er muligvis allerede ved at udspille sig.

Efter High On Cars gik ind i sagen og interviewede Lars Boje Mathiesen, er politikeren “gået ind i kampen for vores biler”, og har også som du kunne læse i Politiker beder om din hjælp anmodet om motorcyklisternes assistance.
Det gjorde Mathiesen i et opslag på sociale medier.

Det er særdeles svært at spå om fremtiden, og især om et flertal af landets politikere er villige til, at regulere eller formulere lovgivningen skarpere, og om der kan skabes flertal for, at udstikke lidt mere lempelige retningslinjer til etatens udsendte.
Nogle mener i hvert fald, at det er lige groft nok, når et tilfældigt værksted får mulighed for at udstikke en hvilken som helst regning til den formastelige, som begår den store synd, at benytte et køretøj ordensmagten finder mistænkeligt.

Så kan man jo bare overholde loven!
Tjah… det skal vi da selvfølgelig alle sammen, men er det essensen?
Skal vi lige for en god ordens skyld igen påpege, at politiet nu har mulighed for på mistanken alene at beslaglægge et køretøj, hvorefter det enten skrottes eller på ejerens regning bringes til et værksted, som suverænt vurderer hvad der skal fikses.
Kunne det være lovgivningen eller håndhævelsen af samme den er gal med?
Eller er lovgivningen helt i orden, så det er mest rimeligt at tie og bare makke ret?

Flere Fede Forbud?
Ville alt i virkeligheden være meget lettere for alle, hvis der blev indført forbud mod, at vi selv hygger os med at skrue i vores biler og motorcykler, der indføres periodiske syn for trædecykler og barnevogne, vi får forbud mod at løbe på gangene samt at vippe på stolene, at vi alle sammen går iklædt blåt arbejdstøj, at al gang foregår i let løb, at “overspringshandlinger” i supermarkedets kø resulterer i konfiskation af indkøbsvognen, at vi ifører os lovpligtig redningsvest før badeturen ved stranden, at hagesmæk bliver lovpligtig på cafeen, og ultimativt at myndighederne får mulighed for at beslaglægge og eventuelt skrotte udvalgte borgere, efter en vurdering af om lovpligtige normer overholdes?

Et lille tip vedrørende potentiel beslaglæggelse
Som lovet i indledningen et lille tip til hvordan du kan vælge at forholde dig, hvis du skulle rende ind i den uheldige situation, at politiet vil beslaglægge netop dit køretøj.
Det er igen Niels Becker fra High On Cars, som er på banen med information.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start