Privatlivspolitik - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Privatlivspolitik

Datasikkerhed

Personlige oplysninger

Når du tilmelder dig som bruger på magacin.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos magacin.dk. magacin.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger

Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til databeskyttelsesloven og EU’s persondataforordning (GDPR). Dine
personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge:

Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge:

  • Når du logger dig ind på din bruger, og så du kan få adgang til “Min konto”
  • Oplysninger om de handlinger du, som bruger, foretager på magacin.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at magacin.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som magacin.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven
  • Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på magacin.dk
  • Din bruger, og alle persondata slettes efter 12 mdr. hvis den er inaktiv

Ajourføring af oplysninger

Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Dine rettigheder og kontrol over egne personoplysninger

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i de personoplysninger Magacin Aps har om dig, gøre indsigelse mod behandlingen, kræve
berigtigelse, sletning eller blokering af dine persondata.
Hvis du ønsker dine persondata slettet, bliver din brugerprofil på magacin.dk også slettet.

Det kan gøres ved henvendelse til Magacin Aps på mail: [email protected] eller tlf.: 3131 7585, eller ved at logge på min brugerprofil på magacin.dk og slette brugerprofilen under indstillinger.

Ophør

Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på magacin.dk, skal du logge på magacin.dk og på “Min konto” slette din bruger.

Udlevering af brugeroplysninger

Annonce- og brugeroplysninger udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Udlevering til politi, advokat, forsikringsselskab eller forbrugerstyrelsen sker efter interesseafvejning. Anmodning om udlevering af brugeroplysninger inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MagaCin Aps på [email protected]

IP-adresser udleveres kun til domstolene i form af pålæg efter retsplejeloven §299 eller i form af en retskendelse. Anmodning om udlevering af IP-adresser inklusiv begrundelse rettes skriftligt til MagaCin Aps på [email protected]

Giver børn en ny start