Handels- og forretningsbetingelser for brug af magacin.dk ejet af MagaCin Aps - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Handels- og forretningsbetingelser for brug af magacin.dk ejet af MagaCin Aps

Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på magacin.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet “Jeg har læst og accepterer MagaCin Aps samtykke og forretningsbetingelser”, skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og MagaCin Aps, hvorefter MagaCin Aps og du er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU´s databeskyttelsesforordning.

Samtykkeerklæring
I henhold til EU´s databeskyttelsesforordning, som træder i kraft d. 25 Maj 2018, skal du også give samtykke til, at vi indsamler, opbevarer og behandler persondata, som beskrevet her i forretningsbetingelserne, samt i samtykkeerklæringen, som du kan se her: Samtykke

MagaCin ApS
Skellerupvej 38 DK-8600 Silkeborg
Tlf: +45 3131 7585
CVR: 35247270

Teknik og web
Jes Møller Simonsen
Tlf: +45 3131 7585

Valuta og priser
Valuta: DKK – Priser er angivet inkl. moms.

Leveringstid
Magacin ApS sælger kun digital adgang på websitet. Disse bliver leveret omgående

Korttyper som kan bruges på Magacin ApS websitet
De typer af kort som kan bruges på websitet, står også defineret i betalingsflowet på websitet
Kortlogoer

Betalingsvilkår: 
Magacin.dk sælger kun digital adgang som er til omgående levering, derfor trækkes beløbet med det samme.

Fortrydelsesret:
Køb af abonnement er bindende. MagaCin ApS er en digital tjenesteydelse, hvor du direkte efter køb har fuld adgang til det fulde indhold. Da du kan benytte det digitale indhold direkte efter, at købet er gennemført, er det en betingelse for adgangen til dette, at du giver dit udtrykkelige samtykke til at fraskrive dig din fortrydelsesret ved oprettelse af abonnementet. Det vil bl.a. også sige, at har du købt 3 eller 6 måneders abonnement, er det bindende, og du kan derfor ikke få refunderet penge, hvis du ønsker at lukke din brugerkonto, inden abonnementet udløber. Det er dog altid muligt at lukke sit abonnement, selvom pengene herfor ikke refunderes.

Reklamationsret:
Ved reklamation kontaktes vores kundesupport inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Udeblevne enkeltartikler og forsinket indhold godtgøres ikke og der gives ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed. Som forbruger har du mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis dit krav kan opgøres til et pengebeløb.

Fortrolighedspolitik:
I henhold til EU´s databeskyttelsesforordning, skal du også give samtykke til, at vi indsamler, opbevarer og behandler persondata, som beskrevet her i forretningsbetingelserne, samt i samtykkeerklæringen, som du kan se her: Samtykke

Kortholder skal oplyse navn, emailadresse og telefonnummer, når der købes et abonnement på websitet.

Abonnements vilkår:
Oprettelse af abonnement på MagaCin.dk. Ved oprettelse af abonnement på magacin.dk får du adgang til en stor mængde unikt journalitisk indhold. 

Din abonnement er et løbende og fortsætter, indtil abonnementet opsiges af dig. Abonnement opkræves en gang månedligt og kan betales med følgende betalingskort: VISA, VISA/Dankort, MasterCard.

Når du har oprettet et abonnement opnår du adgang med det samme til det unikke journalitiske indhold. Du kan opsige dit abonnement med det samme til udgangen af en måned.

Du vil fortsat have adgang til unik indhold på magacin.dk frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. Vi yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnements måneder eller ubrugte rabatter eller fordele.

Hvis du afmelder abonnementet, stoppes dit abonnementet automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode.

Oprettelse som bruger magacin.dk

Oprettelse af bruger og “Min konto” på magacin.dk
Ved oprettelse som bruger på magacin.dk får du “Min konto” på magacin.dk, hvortil der kun er adgang med din email og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dine loginoplysninger.

Kombinationen med email og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på “Min konto” på magacin.dk.

For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter brugeroprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan frameldes på kontosiden.

Indhold på “Min konto” på magacin.dk

“Min konto” indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du gør brug af på magacin.dk.

Spærring af “Min konto” på magacin.dk

Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til loginoplysninger, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på magacin.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.

Ved opsigelse eller fortrydelse af abonnement kontaktes Magacin Aps på mail: [email protected] eller på tlf.: 3131 7585

Ophavsrettigheder
Al information der ligger på magacin.dk er MagaCin Aps´ ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra MagaCin Aps. Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. MagaCin Aps forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

Links
Det er ikke tilladt at etablere links til magacin.dk, på en sådan måde at magacin.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til magacin.dk´s indhold uden forudgående aftale med MagaCin Aps. Der må alene linkes til forsiden.

Support
Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med din brug af magacin.dk kan du henvende dig til.
E-mail-adresse: [email protected]

Ansvarsfraskrivelse

MagaCin Aps er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på magacin.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er MagaCin Aps endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er MagaCin Aps, der står for driften af systemerne.

Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos MagaCin Aps. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og – hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.

Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af MagaCin Aps selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af MagaCin Aps, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for MagaCin Aps kontrol.

MagaCin Aps forholder sig ikke til de indtastede priser og data. Der tages forbehold for fejl eller mangler i annoncer og MagaCin Aps er ikke erstatningsansvarlig for annoncers indhold eller tekniske oplysninger, hvorfor MagaCin Aps ikke giver nogen garanti eller indeståelse i forbindelse med visningen af et sådant indhold eller oplysninger, herunder i søgeresultater.

Misligholdelse af vilkår

MagaCin Aps forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. MagaCin Aps ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og som hovedregel kontakter vi dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til os, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af magacin.dk

Tvister

Såfremt der opstår tvister mellem magacin.dk og brugeren, eller brugeren indbydes, skal dansk ret finde anvendelse på forholdet.

Retssager mellem magacin.dk og brugerne, eller brugerne indbyrdes, skal anlægges ved Byretten i Århus som aftalt værneting i første instans.

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start