ISA hastighedsovervågning fra 2022 - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

ISA hastighedsovervågning fra 2022

Flere lande brokker sig over endnu mere overvågning i trafikken
CO
18/02-2021 kl. 05:00

Øget overvågning af hastighed, skærpet lovgivning og stramning af sanktioner er blandt politikernes mest populære initiativer for forbedret sikkerhed i trafikken.
Men det er ikke blot hos danske politikere vi ser en intensiveret indsats vedr. opstramninger i lovgivningen, for kontornusserne i EU har også interessante kontroversielle tiltag i støbeskeen.

Du er naturligvis allerede bekendt med, at vi her til lands kan imødese tiltag som indførelse af såkaldte rødkørselskamereaer, der blitzer syndere og automatisk udskriver bødeforlægget.
I øjeblikket er et forslag om at sænke grænsen for klip i kørekortet fra 30% til 20% ved hastighedsoverskridelse under overvejelse, danske politikere vil gøre det lettere for ordenshåndhæverne at konfiskere køretøjet på stedet, og fartsyndere risikerer fremover at ryge direkte i fængsel for førstegangsforseelser.

Groft opsummeret kan vi altså gå en potentiel fremtid i møde, hvor overvågningen intensiveres kraftig, ubetinget fængselsstraf for hastighedsoverskridelse bliver en realitet, køretøjet kan konfiskeres uanset hvem ejeren er, og der er potentielt mulighed for, at sanktioner eksekveres helt automatisk.

Implementering af ISA i 2022
I EU regi har man gennem en længere årrække arbejdet på en obligatorisk indførelse af ISA – som er en forkortelse for Intelligent Speed Assistance – blandt andre trafiksikkerheds relaterede teknologier.
Et system der blandt andet er udstyret med GPS, og via overvågning af personbiler, varebiler, lastbiler og busser automatisk griber ind, hvis hastighedsgrænserne overskrides.

Vi forestiller os ikke, at motorcykler undtages i en endelig lovgivning.
ISA kan faktisk være meget nærmere en realitet end mange nok umiddelbart forestiller sig, for i EU nåede man sidste år til enighed om, at systemet skal være obligatorisk i 2022.

Ordret citeret uddrag fra en pressemeddelelse vedr. ISA publiceret af ETSC (European Transport Safety Control), som blev offentliggjort 26. November 2020: “vital new EU vehicle safety standards, set to come into force from 2022”

Bilen hjælper selv via overvågning føreren med at overholde hastighedsgrænser

Mindre restriktivt system?
Eksperter som deltog ved et online møde 9. November 2020 drøftede ISA systemets tekniske specifikationer, hvor muligheder for et mindre restriktivt system blev drøftet.
Ved den lejlighed var Frankrig, Tyskland, Italien og Sverige fortalere for, at ISA skulle advare føreren via eksempelvis et lydsignal i stedet for automatisk sænkning af hastigheden.

Ved konferencen signalerede både Sverige og Tyskland kraftigt, at de gerne så et mindre indgribende system i end ISA.
Inden aftalen kom i stand sidste år lobbyede bilindustrien også for et lidt mindre restriktivt system, men det bar ikke frugt.
Det engelske TRL – Transport Research Laboratory – som udførte analyser forud for forslaget om indførelse af ISA vurderer, at et mindre restriktivt system end ISA ville medføre 1300 ekstra dødsfald om året i EU.

Gode argumenter fra tilhængerne
Det er ikke vanskeligt, at diske op med gode argumenter for øget overvågning, skærpet lovgivning, og opstramning på sanktioner for overtrædelser af lovgivningen.
Her spilles ofte på følelsesregisterets strenge – måske krydret med lidt populisme? – når der fortrinsvis leveres eksempler på vanvidsbilister involveret i fatale ulykker med uskyldige involveret.
Det ser vi i denne tid også fra danske politikere.

Se også eksemplet fra ETSC i videoen nedenunder, hvor der naturligvis fokuseres på de mange fordele, og helt i tidens ånd også tales til følelserne.

Videoen indeholder hårdtslående argumenter for, at hastighed skal reguleres stramt, og at der skal slås hårdt ned på syndere.
Og det er sgu da også rigtig trist, når uskyldige bliver ofre for vanvidskørsel.
Men det er måske også lidt trist, at ALLE skal overvåges HELE tiden for at få ram på nogle relativt få utilpassede individer?
Derfor burde vi måske også retfærdigvis tage en debat om de potentielt vidtrækkende konsekvenser for helt almindelige gennemsnitlige borgere?

Du bemærkede vel, at Dr. Áine Carroll fra National Rehabilitation Hospital i Dublin udtaler, at ISA vil være en vital komponent installeret på alle køretøjer.

Lige så banebrydende som sikkerhedsselen
Antonio Avenoso som er Executive Director of ETSC citeres i pressemeddelelsen fra 26. November sidste år for følgende:- “Intelligent Speed Assistance technology, if implemented in the right way, could be as important for road safety as the seatbelt, which, as everybody knows, was invented in Sweden. We would like to see every EU Member State, but especially road safety leaders such as Sweden, supporting, not harming, efforts to raise minimum vehicle safety standards in Europe.”
Antonio Avenoso vurderer altså, at ISA kan blive lige så vigtigt et sikkerhedsfremmende tiltag som sikkerhedsselen.

Kan ISA være noget hø?
Om ISA udelukkende er et vidundermiddel, eller om der også er en bagside af medaljen, er et emne man måske også burde debattere.

Kommer vi til at se en masse pludselige opbremsninger / påkørsler bagfra?
Skal udrykningskøretøjer også udstyres med ISA?
Reducerer ISA hastigheden midt i et trafikeret vejkryds, en stor jernbaneoverskæring eller lignende?
Indsæt selv flere relevante spørgsmål.

Og så kunne man måske overveje muligheden for, at mere end en enkelt motorcyklist har gennemlevet en problematisk situation, hvor rask gasgivning var den eneste rigtige løsning.
Indsæt venligst eget scenarie.

“Jo, jo… men ISA udstyres jo med en by-pass eller over-ride funktion.”
Så håber vi sandelig ikke det bliver efter den model, hvor en dedikeret kontakt skal aktiveres i nogle sekunder.

Mere overvågning
Men hvis alt går efter planen, ser vi altså ISA indført som obligatorisk element i køretøjer fra 2022.
Det er vel ikke specielt svært, at forestille sig ISA tilkoblet en central overvågningsenhed, der er koblet op til ANPG og anden overvågning samt registrerer køretøjets lokation, hastighed og andre informationer?
Gode nyheder, for så kan der spares en masse penge på ATK, og en hulens masse mandetimer hos etaten.

I England beder politiet borgerne om hjælp
Vi ser i tiden en intensiveret indsats på det trafiksikkerhedsmæssige område, og i England har man introduceret et ret interessant alternativt nyt initiativ.
For her opfordres almindelige borgere til at indsende video fra det monterede dash-cam til myndighederne, som dokumentation for andre trafikanters eventuelle overtrædelser af færdselsloven.
Det fremgår blandt andet af Lincolnshire Police’s hjemmeside og af opslag på sociale medier.

Borgerne skal efter indsendelse af video være indstillet på, at møde i retten for at afgive vidneforklaring.
Men anmelder skal også lige være sikker på, at vedkommende ikke selv har overtrådt lovgivningen i forbindelse med optagelserne.
For så hæfter anmelder naturligvis også for sine egne eventuelle strafbare handlinger.
Spændende om det er et tiltag der finder vej til EU.

Fagre nye verden
Man kan blive helt svimmel af, at tænke på al den overvågning der allerede er på plads, og dejser næsten om, når man tænker på, hvad vi endnu har til gode.
Og måske også lidt overvældende at tænke på, hvor meget sjov hackere kan få ud af det?

Hvad mener du om det kommende EU-tiltag?

Del med en ven

Skriv et svar

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start