Beslaglagt motorcykel returneret til ejeren - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Beslaglagt motorcykel returneret til ejeren

Steffen Olesen
29/05-2021 kl. 20:22

Husker du sagen om den lånte motorcykel politiet beslaglagde med henblik på konfiskation i sidste måned, efter motorcyklen blev målt til 103 km/t, og den højeste tilladte hastighed i byzonen var 50 km/t?

Som du kan læse i artiklen der er linket til ovenover, blev det i politirapporten beskrevet, at motorcyklens ejer efter at være blevet orienteret om sagen protesterede over beslaglæggelsen.
Derfor skulle sagen en tur i retten.
For at gøre en lang historie kort, så er turen gennem retssystemet endt med, at ejeren får sin motorcykel til en værdi af kr. 160.000,- tilbage.
Det fortæller det danske medie Bilmagasinet i artiklen 1. gang siden ny lov: Beslaglagt motorcykel afleveret tilbage.

I følge Bilmagasinet skete returnering af køretøjet til den retmæssige ejer under henvisning til at “konfiskation ikke kan ske, hvis den: ”må anses for uforholdsmæssigt indgribende, navnlig henset til ejerens mulighed for at kunne vide, at køretøjet ville blive anvendt ved en eller flere af de overtrædelser, der nævnes i 1. pkt., og for at tage alle rimelige skridt til at sikre sin økonomiske stilling i anledning af overdragelsen af køretøjet til den anden person,”

Nøgle opbevaret i styrthjelm på styret
I Bilmagasinet beskrives det videre, at den beslaglagte motorcykels nøgle efter ejerens udsagn blev opbevaret i styrthjelmen der hang på styret.
Motorcyklen blev nemlig opbevaret i en klub-garage sammen med flere andre motorcykler, og klubbens medlemmer skulle have mulighed for at flytte motorcyklen efter behov.
Det fremgår også af Bilmagasinets artikel, at “Ejeren slog således fast, at han ikke låner sin motorcykel ud, og hvis motorcyklisten havde spurgt, om han måtte låne motorcyklen, havde ejeren sagt nej.”
“Anklagemyndighedens anmodning om godkendelse samt opretholdelse af beslaglæggelsen blev derfor ikke imødekommet af dommeren.”
Læs den fulde historie på Bilmagasinet.

Første sag
Os bekendt er det som Bilmagasinet også skriver første gang, der er faldet afgørelse i en sag om en udlånt motorcykel, som er beslaglagt med henblik på konfiskation, hvor ejeren får sin motorcykel returneret.
Det bliver interessant at følge, om sagen kommer til at danne præcedens, og hvor vidt præcedens i givet fald kan vrides og strækkes i eventuelle fremtidige sager.

Tyveri ?
Omstændighederne med en opstaldet motorcykel hvor nøglerne af hensyn til andre klubmedlemmer blev opbevaret nær motorcyklen, og hvor anden person uberettiget tilegner sig motorcyklen må siges at være ret specielle.
Nogle vil måske endda kaldet det tyveri?

Tillykke til ejeren
Stort tillykke til ejeren af motorcyklen, som altså med afgørelsen ikke bliver straffet for en anden mands overtrædelse af den nye lov om såkaldt vanvidskørsel.
Siden den nye lov om vanvidskørsel trådte i kraft for knap to måneder siden, er mere end 100 køretøjer beslaglagt med henblik på konfiskation.
En stor andel af køretøjerne var udlånt, og det bliver interessant at se, hvor mange køretøjer der returneres til den retmæssige ejer efter en tur gennem landets domstole.
Men ejerne af køretøjerne kan heldigvis trøste sig med, at politikerne i lovforslaget ikke forudså nogen administrative konsekvenser eller merudgifter for landets borgere.
Og så kan man glæde sig over et forventet årligt merprovenu til staten på 20,6 mio.

Del med en ven

En person snakker om “Beslaglagt motorcykel returneret til ejeren

  1. “Og så kan man glæde sig over et forventet årligt merprovenu til staten på 20,6 mio.” – sikke noget vrøvl at skrive! Hvordan kan glæde sig over, at staten yderligere berøver de mest skatteplagede borgere i verden? Desuden medfører lovforslaget en nettoudgift på 50 mio. årligt. Journalisten glemte vist at medregne de negative konsekvenser. I må til at oppe jer inde på Magacin.

Skriv et svar

Giver børn en ny start