Honda vil til månen - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Honda vil til månen

Honda har underskrevet en forsknings- og udviklingsaftale om levering af energi til månekøretøjer og boliger på månen.
CO
25/01-2023 kl. 11:03

Det ville nok få de fleste til at spærre øjnene op, hvis Honda lige pludselig ud af det blå introducerede en motorcykel, der kunne bringe føreren til månen.
Så fremskreden er den teknologiske udvikling dog endnu ikke, men Honda har for få dage siden underskrevet en aftale om et såkaldt cirkulært vedvarende energisystem, der både skal levere energi til flere systemer af månekøretøjer og understøtte boliger til mennesker i forbindelse med udforskning af månens overflade.
Det fortæller Honda i denne pressemeddelelse, som også kan læses i fuld udstrækning nederst i artiklen.

Månemotorcykel
Tanken om motorcykler på månen lyder måske umiddelbart bizar, men det er et faktum, at vi i 2020 så et bud på en motorcykel til brug på månen.
Den elektriske Tardigrade som ses på billedet over artiklen, og i videoen under dette afsnit.

I videoen herover ser vi altså et bud på en månemotorcykel, og man kunne måske forestille sig at Honda udover deltagelsen i projektet, som skal stå for løbende produktion af brint og elektricitet på månen, med deres ekspertise indenfor motoriserede tohjulere også på længere sigt ville komme med et bud på en motorcykel til brug på månen.

Bare tanken om en motorcykel på månen fremkalder de vildeste fantasier.
Med månens tyngdekraft in mente, må det være muligt at udføre den vildeste akrobatik og flyvehop, og mon ikke det også ville være muligt at slynge en del månestøv bagud ved hjulspin under heftig acceleration.
Om en elektrisk motorcykel på månen bliver en realitet, må vi dog formentlig vente en tid endnu på at se.
Men det er altså et faktum, at Honda nu skal give en hånd med i udviklingen for produktion af elektricitet og brint på månen.

Se den fulde pressemeddelelse fra Honda nedenfor.


Pressemeddelelse:
Honda underskriver en forsknings- og udviklingskontrakt med JAXA om et “cirkulært, vedvarende energisystem”, designet til at levere elektricitet, der skal understøtte boliger til mennesker ved udforskning af Månens overflade.

TOKYO, Japan, 19. januar 2023 – Honda annoncerer i dag, at de har underskrevet en forsknings- og udviklingskontrakt*1 med Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) angående det “cirkulære, vedvarende energisystem”, der er designet til at levere elektricitet til vedligeholdelse af funktionelle boliger og flere systemer af månekøretøjer. Baseret på denne kontrakt har Honda af JAXA fået til opgave at udføre konceptstudier og derefter udvikle en “breadboard-model*2,” en tidlig prototype, til udgangen af det japanske finansår 2023 (31. marts 2024).

Det cirkulære system til vedvarende energi kombinerer Hondas originale vandelektrolysesystem med højt differenstryk med et brændselscellesystem, og er designet til løbende produktion af ilt, brint og elektricitet fra solenergi og vand. Efter underskrivelsen af en fælles forskningsaftale med JAXA i november 2020 fortsatte Honda sin forskning i det cirkulære, vedvarende energisystem til brug på Månens overflade. Underskrivelsen af denne nye R&D-kontrakt repræsenterer endnu et skridt fremad for Honda.

*1 En kontrakt angående konceptstudie og bygning af en prototype med fungerende elementer til det regenerative brændselscellesystem i en bemandet rover med trykkabine. Et regenerativt brændselscellesystem består af et vandelektrolysesystem og et brændselscellesystem. Et vandelektrolysesystem elektrolyserer vand for at producere ilt og brint, og et fuldcellesystem genererer elektricitet fra brint til ilt. Hondas regenerative brændselscellesystem kaldes “cirkulært, vedvarende energisystem”, da det indeholder Hondas originale vandelektrolysesystem med højt differenstryk.

*2 Systemer til brug i det ydre rum bliver typisk udviklet ved at bygge prototyper i etaper, såsom en “breadboard model,” en “engineering model” og en “flight model,” afhængigt af udviklingsniveauet.

【Baggrund til diskussion om brugen af Hondas cirkulære, vedvarende energisystem】

Artemis Programmet, det amerikansk ledede internationale rumforskningsprogram, som Japan også deltager i, planlægger en bemandet måneoverfladeudforskning, der skal gennemføres over en længere periode i anden halvdel af 2020’erne. For at mennesker kan opholde sig på Månen for langsigtet udforskning vil det være nødvendigt at have 1) elektricitet til at drive månens rover-køretøjer og 2) elektricitet til at sætte folk i stand til at overleve inde i køretøjerne.

På de områder af månens overflade, der har den korteste varighed af solskin, er der en gentagen cyklus på 14 dage med dagslys og 14 dage med nattemørke. I dagtimerne, når solen er fremme, kan elektricitet genereres via solenergiproduktion og leveres til kabinen i månekøretøjerne; men om natten må elektriciteten sikres på anden måde. En mulighed kan være at tage sekundære batterier med på Månen til at lagre elektriciteten, der er genereret af solenergien. Denne metode vil dog skabe enorme omkostninger til transport af et stort antal batterier fra Jorden til Månen.

Derfor blev Hondas cirkulære vedvarende energisystem, der er mere kompakt og vejer mindre end de sekundære batterier, valgt til at levere elektricitet på Månens overflade.

【Hvordan det cirkulære, vedvarende energisystem fungerer, og systemets nøglefunktioner】

Det cirkulære vedvarende energisystem, der kombinerer Hondas originale vandelektrolysesystem med højt differenstryk og et brændselscellesystem, producerer løbende ilt, brint og elektricitet fra solenergi og vand. Når det anvendes på Månens overflade bruger vandelektrolysesystemet med højt differenstryk elektricitet genereret fra solenergi i dagtimerne, og elektrolyse af vandet for at producere ilt og brint, der vil blive opbevaret i tanke. Om natten bruger brændselscellesystemet den oplagrede ilt og brint til at generere elektricitet, der bliver leveret til boligerne.

Hondas vandelektrolysesystem med højt differenstryk er kompakt, fordi det ikke kræver en kompressor, som typiske systemer bruger til at komprimere brinten med. Desuden har det cirkulære, vedvarende energisystem en højere gravimetrisk energitæthed (energi pr. masseenhed)*3 end et sekundær batteri, og derfor kræver det en mindre masse end et sekundært batteri for at opbevare den samme mængde energi. På grundlag af sådanne nøglefunktioner kan Hondas cirkulære, vedvarende energisystem bidrage til at reducere nyttelastkapaciteten og massen, der er en stor udfordring inden for rumtransport.

Honda har arbejdet med forskning og udvikling af brintteknologier i mange år. I 2002 blev Honda den første virksomhed i verden, der begyndte med leasing af biler med brændselsceller. Desuden har Honda udviklet og installeret smarte brintstationer ved hjælp af sit vandelektrolysesystem med højt differenstryk. Sammen med JAXA vil Honda stræbe efter at virkeliggøre et cirkulært system til vedvarende energi ved at anvende de brintteknologier, Honda har samlet til dato.

*3 Energitæthed på 480Wh/kg eller mere for regenerative brændselscellesystemer (generelt teknologisk udtryk for Hondas cirkulære ved,varende energisystem). Cirka 200 Wh/kg for lithium-ion batterier, designet til måneudforskning.

Kilde : “Energy Storage Devices for Space Exploration” af Hitoshi Naito, Japan Aerospace Exploration Agency,

2016 GS Yuasa Technical Report (Web)

https://www.gs-yuasa.com/jp/technology/technical_report/pdf/vol13_2/13_02_001.pdf (på japansk)

Honda underskriver en forsknings- og udviklingskontrakt med JAXA om et “cirkulært, vedvarende energisystem”, designet til at levere elektricitet, der skal understøtte boliger til mennesker ved udforskning af Månens overflade

【Yderligere potentiale til anvendelse af et cirkulært, vedvarende energisystem】

Elektricitet er ikke det eneste, Hondas cirkulære vedvarende energisystem kan generere; det kan også producere ilt og brint, så længe der er vand og solenergi. Honda antager, at ilten skal bruges af mennesker på Månens forposter, og brinten skal bruges som brændstof til transportenheder, der skal lande på og lette fra månen. Samtidig, når det bruges på Jorden, kan det cirkulære, vedvarende energisystem fungere som en CO2-neutral energiforsyning, der genererer elektricitet ved at bruge solenergi og de rigelige vandressourcer, der er tilgængelige på Jorden. Honda vil forfølge forskning og udvikling af sit cirkulære vedvarende energisystem med det indledende mål at anvende det i det ydre rum, og derefter overføre teknologier, der er opsamlet ved denne udfordring, tilbage til Jorden, og stræbe efter at realisere virksomhedens 2050-mål om CO2-neutralitet.

(Som reference)

・Pressemeddelelse: “JAXA og Honda påbegynder en feasibility-undersøgelse om et cirkulært, vedvarende energisystem – Muliggør bæredygtige rumaktiviteter ved at skabe miljø til opretholdelse af menneskeliv i rummet –”

https://global.honda/newsroom/news/2021/c210614eng.html

・Honda Future Technology (Website): The circulative renewable energy system

https://global.honda/innovation/advanced-technology/circulative-renewable-energy-system.html

Del med en ven

Skriv et svar

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start