2019: Slut med dispensation for at bære styrthjelm
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Slut med dispensation for at bære styrthjelm

Så er det på med skallen - selvom du har klaustrofobi eller højt, lækkert hår
Mathias B. Høj
03/01-2019 kl. 13:15

Så er det slut med at få dispensation til at slippe for at bruge styrthjelm. Lovforslaget som MagaCin tidligere om beskrevet er blevet vedtaget og er i effekt pr. 1/1 2019 – det vil sige nu.

Færdselsstyrelsens hjemmeside fremgår at:

Ændringerne i bekendtgørelsen fjerner muligheden for at blive fritaget for pligten til at anvende styrthjelm på grundlag af en lægeattest. Samtidig udgår muligheden for at få dispensation fra pligten til at anvende styrthjelm på grund af særlige ikke lægelige forhold.

Det betyder, at det fremover ikke vil være muligt at blive fritaget fra kravet om anvendelse af styrthjelm i medfør af færdselsloven.

Som følge af ændringerne er der indsat en overgangsbestemmelse i forhold til de lægeattester og dispensationer, der er udstedt inden bekendtgørelsens ikrafttræden. Det betyder, at attester om fritagelse for anvendelse af styrthjelm af lægelige grunde udstedt inden den 1. januar 2019 er gældende indtil den 1. juli 2019. Dispensationer på baggrund af særlige ikke lægelige forhold gælder indtil den 1. juli 2019, eller indtil attestens eller dispensationens angivne gyldighedsperiode udløber.

Endelig ophæves cirkulæreskrivelse om fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm som konsekvens af ændringerne.”

For indehavere af en dispensation kan følgende være af interesse:

Stk. 2. Lægeattester og dispensationer vedrørende fritagelse for pligten til at anvende styrthjelm udstedt før denne bekendtgørelses ikrafttræden er gyldige indtil den 1. juli 2019, eller indtil udløb af den i lægeattesten eller dispensationen angivne gyldighedsperiode, hvis gyldighedsperioden udløber inden den 1. juli 2019.”

Paragrafkyndige kan finde flere detaljer fra Retsinformation her og her.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start