Debat om motorcyklerne: Politiet er uenige
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Politiet er uenige

Debat om langt lys på motorcyklerne
Tommy Rønn
27/03-2012 kl. 17:30

I går på P4 kunne høres den færdselsansvarlige for Sydsjællands og Lolland-Falsters politi anbefale de danske motorcyklister altid at benytte langt lys i dagtimerne, for ikke blive overset. Vi har i dag været i telefonsamtale med netop den færdselsansvarlige, om emnet, som oplyser han står ved budskabet. Mere synlighed er noget vi motorcyklister værdsætter. Desværre er der skår i glæden.

Samtalen kan høres her. Desværre er lydkvaliteten ringe, men budskaberne forstås. Den færdselsansvarlige er informeret om vi refererer ham her på siden, da han, som tidligere beskrevet, står inde for udtalelserne.

Desværre opfordrer Sydsjællands og Lolland-Falsters politi til brud på loven. Vi har gennem dagen talt med andre fra politiet (Østjyllands politi), som informerer om at langt lys i dagtimerne giver bøder, da lys aldrig må blænde. Ydermere informerer politiet om at færdselsloven § 33 a. skal følges.

§ 33 a. Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal nærlys (kort lys) anvendes på motordrevne køretøjer.

For at få samlet trådene kontaktede vi Kørerlærer Asger Heinrich Nielsen fra DKU (Dansk Kørerlærer Union) som også oplyser at kørsel med fjernlys i dagtimerne er ulovlig. Også han bruger § 33 a som retningssnor. Han udtaler dog at advarende blink med fjernlys er legalt.

Som vi tolker alle dagens samtaler, så opfordrer politiet dermed selv til lovovertrædelser, og har forskellige opfattelser af hvad er legalt, og hvad der er illegalt.

Vi ved ikke nok om færdselsloven til at være dommere i denne sag, men forvirrede, det er vi.

Del med en ven

0 personer snakker om “Politiet er uenige

 1. Der er vel ikke så meget at være forvirret over! Siden hvornår skulle det efter din mening, være blevet tilladt! En strømer siger noget forkert, og det bliver han nok belært om. Det er menneskeligt at fejle 🙂

 2. Lovligt eller ej, så bør man efter min mening bruge det lange lys med omtanke. Jeg vil også gerne ses på min MC, og kan derfor godt se argumentet for at bruge det i dagslys, men jeg bliver lidt irriteret på folk som ikke kan finde ud af at blænde ned, når der kommer modkørende, uanset og det er folk i bil eller på MC. En MC-forlygte med langt lys på blænder altså også. En neongul refleksvest generer til gengæld ingen, og er sikkert mindst lige så effektiv.

 3. Under køreundervisningen, da jeg tog kørekort – der snakkede vi med en mc-betjent som sagde præcis det samme. Efter min køreprøve hørte jeg den sagkøndige om det kunne være rigtigt. Han sagde også at det i princippet var ulovligt, men at han ikke kunne forestille sig en betjent ville give en bøde i sådan et tilfælde. Men som han sagde kan man evt. også nøjes blinke et par gange når man var i en situation hvor man kan blive overset.
  Vil nu ikke mene en vest hjælper i en situation med en bil som kører ud fra en sidegsd

 4. Fortsætter lige 🙂
  Kører ud fra en sidegade hvor bilisten overseer motorcyklisten.
  Personligt kunne jeg ikke drømme om at køre med vest eller køre med langt lys. Men kan godt finde på lige at blinke med lyset i sjældne situationer hvor jeg er i tvivl.

 5. Hvad så med Xenon lys i nærlyset – er det noget politiet vil slå ned på? Har nu kørt med det i 3 år og kommet forbi en del politirazzia og kørt udlandet 4-5 gange. Skal siges, at det ikke blænder, pånær ved kørsel over en viadukt og kraftig acceleration. Jeg føler jeg bliver set – og har ikke oplevet, at nogle har blinket til mig i irritation. PS: Kører også med gul vest for det meste – specielt i forsæsonen og altid i udlandet – kører Blackbird.

 6. Jammen dog- de små øjne… siden hvornår har et langt lys været skarpere end solen ? Lad være med at glo lige ind i lyset, så går det nok.

 7. Xenon lys i nærlyset, ja lad os få lov til at smide det på vores gamle MC'er også, det vil nok hjælpe lidt på det.

 8. Det er ikke rigtig at man ikke må bruge fjernlys i dag timer.
  BRUG AF LYS I LYGTETÆNDINGSTIDEN OM DAGEN" – brug nærlyset som det normale – aldrig positonslys – når der er tåget, dis, regn, eller hvis "oversigtsforholdene" er dårlige – hvis der er tæt tåge om dagen, kan du eventuelt bruge fjernlyset for at blive set. . så må man jo selv vælge hvad man vil lægge i det. 🙂

 9. på et tidspunkt var der noget der hed vibralys, en mc pære anordning som fik lyset til at vibrere, det blev vist aldrig nogen succes, nok pænt irriterende når det er mørkt og man selv skal bruge lyset til at se ved.. jeg syns xenon lys er super, det ser man , men dem jeg kender har problmer med at det kan tåle de rystelser der er på en mc.. men.. måske de har købt for billigt, jeg bruger ligesom Nissen overhalingsblinket ,, hellere en gang for meget end for lidt 🙂

 10. FL = Færdselslloven.

  FL § 32, stk. 1, 1. pkt., som lyder:
  Kørende skal, når det er nødvendigt for at forebygge eller afværge fare, ved lyd- eller lyssignal eller på anden hensigtsmæssig måde henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren.

  Fjernlys ikke må anvendes jf. FL § 33, stk. 3, som lyder:
  1)på strækning, hvor vejen er tilstrækkeligt oplyst,
  2)ved møde med andet køretøj i sådan afstand fra dette, at føreren kan blændes,
  3)ved møde med tog, som fremføres langs med vejen, hvis der kan opstå risiko for blænding ved anvendelse af fjernlys, eller
  4)ved kørsel bag efter et andet køretøj, såfremt den forankørende kan blændes af fjernlyset og anvendelse af nærlys under hensyn til køretøjets hastighed og lysforholdene i øvrigt giver føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel.

  Overordnet omhandler FL § 33 lygteføring. Stk. 3, nr. 4, som der tidligere er henvist til vedrører generel kørsel bag et andet køretøj. Det kan udledes at sidste del af bestemmelsen, som nævner at nærlys skal anvendes, når det efter omstændigheder giver føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel. Den tager således ikke sigte på det tilfælde, hvor der gives et kort signal med fjernlys, men der i øvrigt køres med nærlys. Fjernlyset bliver i dette tilfælde ikke brugt for at give føreren tilstrækkelig synsvidde til sikker kørsel. Derfor kan bestemmelsen ikke bruges til at konkludere, at der ikke må markeres med fjernlyset for at henlede den forankørende på den fare kørslen i yderbanen udgør.

  Når der så i øvrigt skal foretages en vurdering forhold til forbud mod brug af fjernlys overfor hensynet til at afværge fare, så kan der gøres følgende bemærkninger. I det eksempel TS sætter op, så vil fjernlys kunne hjælpe til at afværge, men samtidig vil brug af fjernlys også skabe en risiko for at blænde den forankørende. Hvad skal så gælde? Der kan ikke drages konklusioner i forhold til om henholdsvis § 32 eller § 33 har forrang frem for den anden (lex specialis), da de som udgangpunkt regulerer to forskellige forhold. Det vil derfor være en konkret vurdering i forhold til den fare der kan afværges vs. i hvilket omfang brugen af fjernlys medfører risiko for at den forankørende bliver blændet.

  Det centrale er derfor, at det er en kort markering, svarende til den der anvendes når en modkørende ikke blænder ned. Signalet bør også gives fra passende afstand til den forankørende. Det er også nødvendigt, at der er betydelig plads i indersporet således den forankørende kan holde sin fart. Der kan derfor ikke gives signal, hvis den forankørende er nødsaget til at sænke sin fart for at klemme sig ind bag en lastbil eller bil med anhænger. De momenter taget i betragtning vil der derfor kunne markeres kort med fjernlyset.

  Taget fra:
  http://dindebat.dk/trafik-transport/727054-hvor-i-loven-staar-det-5.html

 11. Hvorfor er det så ikke bare sådan at MCer skal køre med gult lys og kun dem/os ?

 12. Fordi at gult lys er noget skrammel?
  Franske motorcyklister har i årevis kæmpet for at slippe for at køre med det, så skulle det da lige passe, at vi skulle indføre det herhjemme!

 13. Hellere kr. 1000 i bøde, og så blive set. Det kræver jo at politimanden vælger at sigte dig for overtrædelsen ……

 14. Mener at der er nye regler fra 2014 om at m,an ikke må blinke med det lange mere, i hvert fald ikke til en i modsat bane som har glemt at tænde lyset……….

 15. Jeg kører ofte med fjernlyset tændt i dagtimerne, men KUN når det er skyfrit – netop for at undgå at blive overset. Jeg er af den mening, at det i en sådan belysning ikke er i stand til at blænde, blot gøre én betydeligt mere synlig.
  Paradoksalt nok er det ok, at man langs jernbanestrækningerne sætter alskens pladsbelysning mv. op, selv om det kan være temmelig blændende og generende for os lokomotivførere, når vi kører på en i øvrigt mørk strækning. Men det er tilsyneladende lovligt…. eller hvad?

Skriv et svar

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start