Ny frist for omregistrering af køretøjer - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Ny frist for omregistrering af køretøjer

Nu skal det ske inden for 4 hverdage
CO
31/12-2020 kl. 14:06

Det er i dag den 31. December 2020 og fra i morgen bør vi udover at vænne os til at notere et nyt årstal, være opmærksomme på en række andre ændringer.
Hvis salg eller indkøb af en ny motorcykel er nært forestående via eksempelvis 123mc.dk, en forhandler eller måske vigtigst af alt en privat handlende, så skal omregistrering af køretøjer fremover ske indenfor fire hverdage.

Flere nye regler
Du er formentlig allerede klar over, at der i 2021 er indført Ny registreringsafgift på motorcykler.
Men vidste du også, at det fra 1. Januar 2021 er lovpligtigt for førere af ATV’er at køre med styrthjelm?
Det kan du læse mere om i FDM’s artikel Her er de nye love for bilisterne i 2021.
I samme FDM artikel kan du også læse, at kommunerne efter nærmere fastlagte retningslinjer fremover kan fjerne og sælge din bil, hvis den holder ulovligt parkeret.

Ny frist for at omregistrere køretøjer
Men ovenstående regler er som nævnt i indledningen ikke det eneste nye i 2021.
For i en pressemeddelelse fra Motorstyrelsen fremgår det, at køretøjer fra d. 1. Januar 2021 skal omregistreres senest fire hverdage efter handel.
Dermed ophører den tidligere praksis med en tidsfrist på 3 uger.

Motorstyrelsen arbejder også i dag.
Motorstyrelsen besvarede denne eftermiddag mod forventning vores telefonopkald og bekræfter, at den nye tidsfrist for registrering af ejerskifte også gælder for motorcykler.
Vi takker for svaret og ønsker Motorstyrelsens medarbejdere et rigtig Godt Nytår.

Mindre bøvl og færre tvister.
Den nye fremgangsmåde med kortere tidsfrist indføres af flere årsager.
Motorregistrets oplysninger ajourføres efter årsskiftet hurtigere end tidligere, og optimeringen betyder blandt andet, at bøvlet med udstedelse af bøder til de forkerte personer minimeres.
Den hurtigere ajourføring betyder i følge pressemeddelelsen også, at alle afgifter fremover opkræves korrekt.
Derudover minimeres tvisterne mellem sælger og køber, når sælger eller dennes forsikringsselskab i visse tilfælde besværes med krav om betaling af dyre regninger – eksempelvis i forbindelse med skade på køretøj – når køber hænger i bremsen vedrørende omregistrering.

Omregistrering via App
Pressemeddelelsen vedrørende den kortere tidsfrist for omregistrering af køretøjer kommer i kølvandet på den nye mulighed for at stadfæste ejerskifte af køretøjer via en App på mobiltelefonen.

Se den fulde pressemeddelelse fra Motorstyrelsen nedenunder:

Ny frist for at omregistrere køretøjer
Fra den 1. januar 2021 skal køretøjer omregistreres indenfor fire hverdage ved bilhandler. Tidligere var fristen på tre uger. Ændringen er en fordel for bilisterne – blandt andet fordi der vil opstå færre uenigheder mellem køber og sælger ved private bilhandler.
Fristen for at omregistrere køretøjer i Danmark bliver kortere. Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Hidtil har fristen været på tre uger.

Der er flere årsager til at indføre den kortere frist. Først og fremmest vil oplysningerne i Motorregistret være opdaterede, fordi de efter årsskiftet bliver ajourført hurtigere end i dag. Det er medvirkende til at sikre, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt.

Ved at omregistrere køretøjet med det samme sikrer man også, at sælger ikke skal betale de løbende afgifter i op til tre uger, selv om han har solgt køretøjet. Den kortere frist har fx også betydning, når politiet laver fartkontroller. Det er den registrerede ejer, der modtager fartbøden, men hvis der går forholdsvis lang tid, før bilen bliver omregistreret, stiger risikoen for, at bøden bliver sendt til en person, der har solgt bilen og ikke til den nye ejer, som kørte for hurtigt i bilen.

Hurtig omregistrering medfører også, at der opstår færre tvister mellem køber og sælger af et køretøj, efter handlen er indgået. Det har især betydning ifm. handler mellem private borgere. Hvis private handler bil, og køber laver skader på bilen, før omregisteringen har fundet sted, er det sælgers forsikring, der skal dække. Motorstyrelsen modtager en række henvendelser om uenigheder efter bilhandler, men ved at sætte fristen for omregistrering ned, vil der opstå færre af den type sager – til glæde for både køber og sælger.

”Fristen på tre uger stammer fra en tid, hvor omregistrering skete ved, at køber sendte et brev. Men i dag foregår omregistrering digitalt. Jeg vil derfor opfordre til, at man benytter vores nye app – Ejerskifte – som gør det hurtigt og sikkert at omregistrere køretøjer. Køber og sælger foretager omregistreringen sammen på ganske få minutter, og det er en fordel for alle parter”, siger direktør Jørgen Rasmussen fra Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Motorstyrelsens opgave at sikre, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker på et ensartet og gennemskueligt grundlag. Motorstyrelsen har hovedkontor i Aalborg og beskæftiger omkring 380 medarbejdere.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start