MC-kørekort som 16-20 årig - 125ccm EU motorcykel
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

16 årige må alligevel køre motorcykel i Danmark

Alligevel muligt for den danske ungdom at komme på rigtige motorcykler
Webmaster
29/10-2012 kl. 20:45

En EU lovgivning giver snart de danske unge mulighed for at føre rigtige motorcykler allerede som 16 årig. Vores justitsminister Morten Bødskov har nægtet den danske ungdom muligheden, men det viser sig at være umuligt for den danske stat at holde unge danskere fra de to hjul.

I Tyskland og Sverige må unge på 16 år føre motorcykel under 125ccm og under 15 hk. Det betyder at disse lande tilbyder køreundervisning til ungdommen, samt udsteder motorcykelkørekort til 16 årige.

I Tyskland og Sverige må unge på 18 år føre motorcykel med små 50 hk, efter 2 års erfaring på 125 ccm og 15 hk.

Da lovgivningen er klar i EU, betyder det at erhvervet kørekort i Tyskland eller Sverige også er gyldig i Danmark. Et kørekort udstedt i et EU land, er gyldig til påtrykte køretøjer overalt i EU.

En 16 årig dansker der erhverver kørekort til motorcykel i Tyskland, må altså køre 125 ccm i Danmark som 16 årig.

Der er næppe nogen tvivl om hvor unge sønderjyder og københavnere, med lyst til motorcykel, fremtidigt vil erhverve deres kørekort. Ej heller nogen tvivl om vi kommer til at se kørekortrejser for ungdommen, til de lander der tillader 16 årige på to hjul.

De unge danske kommer altså alligevel ud på to hjul i en tidelig alder, og de sønderjyske, samt københavnske motorcykel køreskoler, mister en stor mængde kunder.

Eneste lille twist, er at der kræves bopæl i udstedelseslandet når kortet erhverves. Men dette finder de kreative sikkert en løsning på. Den danske stat kan nemlig ikke fratage en EU borgers kørekort.

Loven er klar og kan læses her (Spændende hvad regeringen nu vil gøre for at holde ungdommen fra to hjul):

Udenlandsk kørekort

Kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort

Personer, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark, kan føre motordrevet køretøj her i landet, hvis de er i besiddelse af et af de typer kørekort, som er oplistet i kørekortbekendtgørelsens § 89, stk. 1, heriblandt kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land.

Personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, og som er i besiddelse af et udenlandsk kørekort, har ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som vedkommende har ret til at føre i udstedelseslandet i indtil 90 dage efter det tidspunkt, hvor vedkommende har etableret sædvanlig bopæl her i landet.

Reglen gælder ikke kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land, idet et sådant giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år.

Begrebet ”sædvanlig bopæl” er defineret i kørekortbekendtgørelsens § 6. Afgørelsen af om en person kan anses for at have sædvanlig bopæl i Danmark er konkret og træffes af kommunen.

Reglerne om kørsel i Danmark med udenlandsk kørekort findes i kørekortbekendtgørelsens §§ 87-94. Du kan i øvrigt læse mere om udenlandske kørekort på politiets hjemmeside.

Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort

En ansøgning om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort indleveres til kommunen (borgerservice). Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Betingelserne for ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort afhænger af, hvilken type kørekort der ønskes ombyttet.

Indehavere af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land kan uden videre få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort. Dette gælder som udgangspunkt også kørekort udstedt på Færøerne.

Indehavere af andre udenlandske kørekort kan kun få ombyttet dette til et tilsvarende dansk kørekort, hvis den pågældende vedlægger ansøgningen en lægeattest samt består en kontrollerende køreprøve. Justitsministeren kan dog fastsætte bestemmelser om, at kravet om kontrollerende køreprøve ikke finder anvendelse, hvis kravene til erhvervelse af kørekort i et land eller en delstat ikke er klart lempeligere end i Danmark, og hvis det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i øvrigt berettiger dertil.

Justitsministeren har fastsat sådanne bestemmelser i bekendtgørelse nr. 258 af 18. marts 2010 om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort uden kontrollerende køreprøve. Bestemmelserne er fastsat efter indstilling fra Rigspolitichefen.

Reglerne om ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort findes i kørekortbekendtgørelsens §§ 95-101. Du kan læse mere om ombytning af kørekort på politiets hjemmeside. 

Kilde: justitsministeriet

Del med en ven

0 personer snakker om “16 årige må alligevel køre motorcykel i Danmark

 1. Det er ikke korrekt.

  Det kan tyde på at man, hvis alt går godt, kan være heldig at køre i 90 dage på et kørekort taget i et Europæisk udland efter man har haft emigreret til det land fra Danmark.

  Men herefter er der noget MagaCin har fået galt fat i.

  Lovbekendtgørelse om kørekort §120:

  Stk. 6. Udstedelse af dansk kørekort på grundlag af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land sker på grundlag af Europa-Kommissionens beslutning af 25. august 2008 om ækvivalens mellem visse kategorier af kørekort.

  Stk. 7. Opfylder ansøgeren betingelserne for ombytning af kørekort, udstedes kørekort i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 7.

  Artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/439/EØF fastlægger, at medlemsstaterne kan afvise at anerkende gyldigheden af kørekort udstedt til førere under 18 år på deres eget område.

  I Kørekortsdirektivet: 91/439/EØF fremgår yderligere:

  5. For saa vidt angaar underkategori A1 kan medlemsstaterne fastsaette strengere supplerende normer.

 2. Nicklas det er helt korrekt hvad de skriver. EU kørekort gælder i alle EU lande. På vores køreskole er vi allerede igang med at arrangere kompletter kørekortrejser med ophold. Vores jurister har godkendt projektet. Men hvem ved om loven ændres.

 3. Koreskolen.
  Kan du så dechifrere ovennævnte EU direkteiver?
  Eller kan dine jurister?

 4. Jeg er svært tilfreds med at politikernes inkompetente nidkærhed overfor den fri bevægelighed i dette tilfælde lader til at kunne omgåes. Måske det kan presse dem ud i noget så uvant som tankevirksomhed.

 5. niklas det ser ud til at du missede noget, hvis kørekortet er taget i et EU land gælder 90 dages reglen ikke og der er ingen grund til at spekulere i ombytning af kørekortet til den dag du er gamel nok til også at have kortet som dansker:

  Reglen gælder ikke kørekort udstedt i et andet EU- eller EØS-land, idet et sådant giver indehaveren ret til at føre samme køretøjer i Danmark, som det berettiger til at føre i udstedelseslandet i den i kørekortet angivne gyldighedsperiode, medmindre denne er længere end til indehaverens fyldte 70. år.

 6. "Eneste lille twist, er at der kræves bopæl i udstedelseslandet når kortet erhverves. Men dette finder de kreative sikkert en løsning på"

  Jeg er sikker på at sønnike nok kan holde ud at bo hos hende på billedet, mens kortet erhverves….

Skriv et svar

Giver børn en ny start