Gastest og gascensorer øger trygheden i campingvognen
FacebookYoutubeXInstagram
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Gasser i vognen

Gas er drivmidlet til mange vigtige ting i campingvognen. Om det er komfuret, køleskabet, eller et varmeanlæg, så kan det drives af gas. Kontrolleret ren forbrænding er ufarlig, men der kan ske uheldige ting, hvis man ikke er varsom.
Ole Mose
05/03-2016 kl. 06:00

En campingvogn er et lille lukket rum og derfor kan der opbygges skadelige koncentrationer af de farligste gasser i vognen.

Kulilte
Den værste er kulilte, som dannes ved en ufuldstændig forbrænding. Ulempen ved gassen er, at den ikke lugter. Derudover er den ekstremt giftig. Den binder sig til blodets røde blodlegemer og forhindrer at kroppen optager ilt.

En ufuldstændig forbrænding kan ske ved forbrænding af træ, kul og alle mulige kulholdige materialer, herunder også flaskegas. Kulilte er en af dræberne, når man hører om tragiske dødsfald, hvor en grill er anvendt indendøre.

I campingvognen kan det dannes i et dårligt vedligeholdt køleskab, eller varmeapparat. Normalt er det ikke farligt, da forbrændingen sker i et lukket rum, som er udluftet og udstyret med skorsten. Hvis det lukkede rum ikke er tæt, hvilket kan ske på grund af rust og tæring, kan det blive farligt. Er skorstenen derudover ikke fri, f.eks. dækket af sne, eller lukket af blade, kan der nemt opstå meget farlige situationer. 

Løsningen er naturligvis at efterse skorsten og sørge for at få vognen gastestet med jævne intervaller på f.eks. 2 år.

Kulilte er lettere end atmosfærisk luft

Flaskegas

Flaskegas består af en blanding af de to gasarter butan- og propangas. Gassen er ikke dødelig, men kan gøre folk døsige. Derudover er den brandfarlig, så den skal ikke være frit i campingvognen. Flaskegas lugter ikke i sig selv, men det er tilsat lugtmiddel.

Ved utætte og dårligt vedligeholdte anlæg kan gassen sive ud. Gastestere fortæller også historier om, hvordan de har oplevet, at kunder selv har udskiftet dele i anlægget . Det er dels ulovligt og derudover ekstremt farligt.

Hvem må teste?
For at måtte teste gasanlæg, skal man være certificeret til det af Sikkerhedsstyrelsen. Alle certificerede får et godkendelsesnummer. På deres hjemmeside har man mulighed for at kontrollere, hvorvidt en tester er certificeret. 

Narkosegas

Denne type gasser kan ikke dannes naturligt i campingvognen. Det kommer udefra og sprayes i teorien ind i en vogn af kriminelle, der herved bedøver beboerne i vognen. Hvor udbredt det er, er meget svært at sige, men der eksisterer vandrehistorier om emnet. 

Der hvor kriminelle har bedste muligheder for udbytte, er hos lastvognschauffører og her er der angiveligt reelle eksempler på, at narkosegasserne er blevet (forsøgt) anvendt.
Vi kan ikke afgøre, hvad der er rigtigt og forkert omkring disse gasser, men nogle campister har frygten i baghovedet. 

Narkosegas kan være både lettere og tungere end luft

Alarmer

Der findes virkemidler mod alle tre typer gasser, som kan give lidt ekstra tryghed; gasalarmer. Alarmerne fungerer på den måde, at de opvarmer en smule af den luft/gas der er omkring en censor i alarmen og herved kan den føle en gas. En føler kan kun reagere på en af de nævnte gasser, så man skal enten have tre alarmer, hvis man vil teste for alle tre gasser, eller en alarm der indeholder flere censorer.

Da gasserne har forskellige egenskaber, kan de ikke testes samme sted i vognen. De tunge gasser (flaskegas) skal eksempel findes i gulvhøjde og de lette (CO) tæt på loftet. Normalt siger man maksimalt 30 cm. fra gulv/loft. 

Strømforbrug
Alarmerne har én ulempe; de bruger meget strøm. En typisk kombialarm med 3 censorer kan fint bruge 5A på et døgn, så de bør tilsluttes campingvognens batteri. På et 50A batteri er der således til 10 døgn, hvis det ikke bruges til andet. Derfor bør man også slukke for alarmerne, når man ikke bruger campingvognen, ellers tømmes batteriet og det tager det skade af.

Gasalarmer findes i utallige udformninger, hvor de kan være kombineret med eksterne censorer, bevægelsescensorer og andet sikkerhedsudstyr. Alarmerne kan købes fra ca. kr. 500,- og opefter.

Røggas

Endelig findes der jo også alarmer, der kan advarer ved røgudvikling i forbindelse med brand. Her kan man fint bruge en helt almindelig røgalarm fra et byggemarked.

Man skal være opmærksom på de nævnte gasser. Det kan ikke siges tydeligt nok, at en gastest mindst hvert 2. år, er den bedste sikring mod ulykker. Man skal lade være med selv at pille ved gasinstallationen og i det hele taget omgå gas med sund fornuft. God ventilation og udluftning er en anden og simpel metode til at undgå farlig koncentration af gasser i vognen.

Som udgangspunkt kan man være tryg i en vedligeholdt og tilset campingvogn. Vil man have endnu større tryghed, kan man supplere med alarmer.

Gasulykker er ekstremt sjældne, men de forekommer. Årsagen til ulykkerne skal  i de fleste tilfælde findes i  dårligt vedligeholdte gasanlæg. Folk der arbejder med tingene, vil sige; i alle tilfælde

Kvælningsulykker hvor folk har taget en kulgrill ind i en campingvogn, eller et hus for den sags skyld, er langt hyppigere og der er næsten hvert år historier i medierne om dem.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start