Hvad sker der med gasflasker, der udsættes for brand?
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Brand og gasflasker

Gasflasker bør fjernes, hvis de står, hvor der er opstået en brand. Hvad sker der, hvis man ikke får dem væk?
Ole Mose
20/08-2017 kl. 06:00

I forbindelse med branden på en campingplads for ca. 14 dage siden, talte Magacin.dk med indsatslederen Jesper Ørum.
Ud over at tale om branden fik vi lejlighed til at få viden om, hvad der sker med gasflasker, der udsættes for en brand.

Jesper Ørum beskrev en brand hos en købmand, hvor et stålbur med gasflasker var blevet udsat for høje temperaturer. Han fortalte følgende:

Stålflasker

Stålflaskerne har indbygget en sikkerhedsventil, der slår til, når temperaturen når et vist punkt. Det betyder at de langsomt lukker gas ud, og det betyder under de forhold, at der står en flamme ud af flasken indtil den er tom, eller kølet ned igen. “Det er uproblematisk”, fortalte han.

Glasfiberflasker

Denne type flasker er mere problematiske. Det Jesper Ørum havde oplevet var, at disse flasker delte sig i to dele – top og bund.Indholdet blev frigivet på én gang. Han ville ikke betegne effekten af dette som en eksplosion, men mere som en ildkugle, der poppede op.

Andre flasketyper

Der findes mange flere flasketyper, herunder også små stålflasker som ikke har en sikkerhedsventil. Hvordan de brænder, kan man kun gisne om. 

Sikkerhedsadvarsel
Magacin.dk har tidligere omtalt en flasketype fra Primagaz, der er specielt problematisk. Denne flasketype kan dele sig ved lavere temperaturer og derfor er den blevet tilbagekaldt. Mange af disse flasker er endnu ikke blevet returneret. 
De kan dele sig, hvis de står i nærheden af en varmekilde som f.eks. en grill, eller gasvarmer. Flasketypen risikerer at starte en brand ud fra en ellers ukritisk situation..

Flasker skal fjernes ved brand

Ovenstående giver det indtryk, at en brændende gasflaske under en brand ikke er helt så dramatisk, som nogen måske forestiller sig.
De fleste er nok klar over, at det er en god ide at fjerne gasflasker fra stedet, hvis der er opstået brand. Man skal ikke for enhver pris udsætte sig selv eller andre for fare for at fjerne gasflasker – det er gas, ikke bomber. 

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start