Ny dansk racerbane - MagaCin
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Ny dansk racerbane

Korskro Motorsportcenter et skridt nærmere realisering
Esbjerg kommune
09/02-2010 kl. 14:00

Nordeuropas største motorsportscenter er kommet et væsentligt skridt tættere på realisering. Det er sket ved at Esbjerg Kommune har lavet en VVM-tilladelse for opførelsen af Korskro Motorsportscenter.

En VVM-tilladelse til et stort motorsportsanlæg er en stor proces og denne har da også været godt 4 år undervejs. Men nu er den klar og projektet kan gå ind i næste fase: Realisering.

Esbjerg Kommunes Plan & Miljø udvalg har på sit møde 9. februar 2010 vedtaget at anbefale Byrådet, at der gives en VVM-tilladelse til Motorsportscenter Danmark ved Korskroen.

Der har nu, siden byrådet i 2005 bad Ribe Amt om at skabe plangrundlaget for Korskro Motorsportcenter, været gennemført omfattende miljøundersøgelser. Undersøgelserne skal sikre viden om konsekvenserne af projektet.

En vigtig del af VVM-redegørelsen har været inddragelse af både myndighederne og befolkningen.

– Vi har haft en høringsperiode og møder med berørte naboer i starten af 2009 og der er kommet 83 indsigelser. De har alle været grundigt behandlet så vi er sikre på, at der ikke var noget vi havde overset eller som burde gøres anderledes. På den baggrund indstiller vi til byrådet, at der gives en VVM-tilladelse til Motorsportscentret og at vi ændrer Kommuneplanen så den kan rumme projektet, siger John Snedker (A), der er formand for Plan og miljøudvalget.

Sagen er opstået på baggrund af Esbjerg Kommunes ønske om at skabe mulighed for etablering af Nordeuropas største motorsportscenter, der kan tilbyde faciliteter til et stort udvalg af motorsportens discipliner for både voksne og unge.

Et motorsportscenter kræver pga. sin størrelse og potentielle miljøpåvirkninger, herunder støj, særdeles grundige overvejelser vedrørende placeringsmuligheder og ud fra en vurdering af alternativer har man fundet, at Korskroen er det bedst egnede sted.

Hvad sker der nu?
Næste fase er at lokalplanforslaget bliver justeret og vedtaget. Derefter overdrages projektet til Kultur & Fritidsudvalget, der skal udarbejde en handleplan for etablering af Korskro Motorsportscenter. En vigtig del af denne plan er at tilvejebringe et økonomisk grundlag for projektet, fx via private investorer og andre måder at finansiere projektet på.

Hvorfor laves der VVM-undersøgelser?
Til ethvert større projekt skal der gennemføres omfattende miljøundersøgelser. Det er en klar nødvendighed, set både fra myndighedernes og investorernes side. Det skal sikre viden om de specifikke konsekvenser et projekt har, og hvorledes man kan undgå negative konsekvenser, og er forudsætningen for at et projekt godkendes.

Derfor gennemføres der omfattende undersøgelser, som skal sikre den nødvendige viden. Det sker både på grundlag af en række internationale retningslinjer, men også i tæt samspil med både myndighederne og befolkning. Det er således ikke en lukket proces, men en proces, hvor offentligheden inddrages

En VVM-undersøgelse skal:
•Udpege og vurdere mulige miljøpåvirkninger for projektet
•Vise, hvorledes mulige miljøpåvirkninger kan imødegås og/eller undgås
•Beskrivelse af afslutning af projektet, omfang og hyppighed af monitering, retablering – hvordan efterlades miljøet efter endt aktiviteter
•Sørge for at tilpasse projektet til det omgivne miljø
•Inddrage offentligheden og myndighederne før den endelige afgørelse træffes.

Se mere om projektet på Esbjerg Kommunes hjemmeside, hvor du også kan se et oversigtskort over det store projekt.

Del med en ven

0 personer snakker om “Ny dansk racerbane

 1. Det ville være rart at få gang i det projekt. Jeg glæder mig i hvert fald. Mon ikke huspriserne falder lidt i området, kunne være at man skulle flytte. :o)

 2. Det ser rigtigt spændende ud . Lad so håbe, at det ikke drukner i miljø og diverse protester. Kan godt lide ideen, med at samle forskelligt motorsport et sted.

 3. Nordeuropa største… – Det var da en af de bedste nyheder i meger meget lang tid.

  Så mangler vi jo bare en genopførsel af Sjællands Ringen… Det ernu snart 40 år siden at den blev nedlagt med den klausul om at der skulle opføres en ny et andet sted på Sjælland.

  Det lader åbenbart til at Esbjergenserne er mere fremsynet end os andre.

  Værløse Flyvestation kunne jo have været et rigtig godt alternativ til "Striben". Der ligger et stykke ganske fint asfalt hvor de unge kunne boltre sig, uden at være til gene for andre.

  Tillykke til Esbjerg – vi er mange der bliver misundelige, men helt sikkert vil komme tit og besøge jer.

 4. Det kan blive en guldgruppe for kommunen, men jeg tror ikke på nogen bane i DK før den står klar – og hvis den kommer, bliver det spændende at se om man må kører med andet end el-køretøjer 🙂

 5. "Vi har haft en høringsperiode og møder med berørte naboer i starten af 2009 og der er kommet 83 indsigelser"

  Øhh – TREOGFIRS indsigelser !!!!!

  Er der ikke noget med at Ring Djursland er under konstant trussel om lukning pga. ÈN nabo der konstant klager røven ud af bukserne (selv om banen var der længe før han flyttede til området).

  Så jeg tror – desværre – liiiiige at i skal vente lidt med at baske for meget med lufferne derovre i Esbjerg. Og rent geografisk – er det ikke lidt tæt på Padborg banen hvis man bygger en ny bane i Esbjerg ?

 6. 83 indsigelser… men de er også behandlet. Jeg tager hatten af for kommunen, der forsøger at satse på noget andet end multiarenaer, store fodbold anlæg eller golfbaner….

  Jeg kommer selv fra Rebild kommune, hvor der har været talt om at udvide Nysum banen (der hvor der køres Zulu Djævleræs) til et større motorsport center. Der var stor politisk velvilje ved valget – altså sidste valg, men siden er der ikke sket så meget.

  Men sådan er det vel når tingene kommer ind i den velsmurte bureaukratiske maskine – eller skal det kaldes dyng?

  Held og lykke til Esbjerg – og til os alle i Motorsports miljøet….

 7. Esbjerg er jo fedt for dem der vil motorer og fart, håber de laver en bane uden livsfarlige forhindringer, som det i Padborg jo er/har været, men DK er jo hæmmet af vores ringe størrelse, der giver lille afstand til bebyggelse og folk der klager!

Skriv et svar

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start