Stor glæde blandt de danske campister - Tempo 100 i Danmark
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Stor glæde blandt de danske campister

Tempo 100 i Danmark
Campingbranchen
23/06-2014 kl. 22:45

Det har gennem mange år været et stort ønske blandt de over 140.000 danske campingvognsejere at kunne få Tempo 100 indført i Danmark. Politikerne i Folketinget har lyttet. Og der tegner sig nu et flertal for at få indført dette i Danmark.

Igennem de seneste mange år har Tempo 100 været tilladt campingvogne, teltvogne samt autocampere over 3.500 kg på de tyske motorveje, hvis vognene vel og mærke opfyldte specifikke krav. Ordningen var de første på forsøgsbasis, men i januar 2011 blev ordningen gjort permanent af den tyske regering. Dette blev gjort på basis af data indsamlet over hele perioden, der viste, at rekreative køretøjer er de sikreste køretøjer på vejene.

Statistikken viser, at for hver 100.000 køretøjer er henholdsvis 839 personbiler – 224 autocampere og 30 campingvogne involveret i uheld med personskade. Hvis vi ser på dødsulykker, er tallet for 100.000 køretøjer henholdsvis 4,3 for personbiler – 1,2 for autocampere og 0,2 for campingvogne, altså markant lavere for både autocampere og campingvogne.* I samme periode er ulykkestallet tillige faldet med hele -47 % for campingvogne, mod kun -28 % for personbiler. Dette viser, at selv om det har været tilladt i Tyskland at køre Tempo 100, har det ikke medført flere ulykker, men derimod et markant fald i antallet. 

Krav

De danske synshaller har gennem de sidste mange år, synet danske campingvogne, så de kan opnå  Tempo 100 i Tyskland. Der vil derfor være en stor del af de danske campingvogne, der allerede opfylder kravene, hvis de tyske regler indføres i Danmark.  

Sikkerheden er i top

Formand for Camping Branchen, Lisbeth Rasmussen, udtaler: “Vi har erfaret, at Tempo 100, udover at være et stort ønske fra de danske campisters side, også er med til at øge trafiksikkerheden. Det vil medvirke til et ensartet trafikmønster, således at biler med anhængere, eller over 3.500 kg, bedre kan følge hastigheden og flowet på motorvejene. På denne måde undgår man mange af de hårde opbremsninger, hasarderede overhalinger og kødannelser med farlige situationer til følge”. Ligeledes er det vores opfattelse, at en Tempo 100 godkendelse sikrer, at campisterne sørger for, at vognen lever op til kravene, og at dækkene på vognen bliver udskiftet min. hvert 6 år.  

Sikkerheden på rekreative køretøjer har de seneste år haft stort fokus fra producenternes side. Autocampere har f.eks. fået et lavere chassis, hvilket giver et lavere tyngdepunkt. ABS (anti blokerings system) & ESP (elektronisk stabilisering program) vinder også frem på autocampere og findes i dag som standard på flere modeller. Man skal heller ikke glemme, at autocampere er underlagt de samme regler som store personbiler. Det betyder f.eks., at der skal være sikkerhedsseler til alle passagerer, samt at alle passagerer skal være fastspændt under kørsel.

Det sikkerhedsmæssige udstyr i campingvogne har gennem de seneste år gennemgået en stor udvikling. I dag kan man få ATC stabilisator standard på langt de fleste nye vogne og sikkerhedsprogram (Automatic Trailer Control) monteret på de fleste campingvogne. På flere og flere vogne leveres det endda med som standardudstyr. Desuden arbejdes der konstant på at forbedre campingvognenes aksler. De skal være sikre, give gode køreegenskaber og have høj bæreevne. Også campingvognenes dæk har i dag en meget stor bæreevne – faktisk overstiger bæreevnen oftest campingvognens totalvægt med mange hundrede kilo.

Lisbeth Rasmussen afslutter: “Der er selvfølgelig visse krav, der skal være opfyldt, inden at en Tempo 100 godkendelse kan gives. Her har den tyske stat rigtig god erfaring, så for nemheds skyld og for at ensarte reglerne i Europa, bør vi her i Danmark adoptere disse regler.”

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start