Trafiksikkerhed - Mange dødsulykker. DK har 13. plads
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Mange dødsulykker

Trafiksikkerhed i Danmark dumpet ned på europæisk 13. plads
Tommy Rønn
24/06-2009 kl. 11:58

Rådet for Større Færdselssikkerhed udtaler:

Der er ikke medaljer, når trafiksikkerheden i Danmark bliver sammenlignet med de øvrige europæiske lande. Danmark er røget fra en 6. til en 13. plads på grund af mange trafikdrab i 2007 og 2008.

Det er den europæiske trafiksikkerhedsorganisation ETSC der har sammenlignet trafiksikkerheden i 30 europæiske lande ved at sammenligne antallet af trafikdræbte per en million indbyggere i de enkelte lande. For Danmarks vedkommende er det de seneste år gået den forkerte vej.

– Frem til 2006 hørte Danmark til i toppen af europæisk trafiksikkerhed. Men vi er nu overhalet af lande som Frankrig og Spanien, der tidligere har ligget langt efter Danmark. Vi er endt på en 13. plads og langt fra Færdselssikkerhedskommissionens mål på maksimalt 256 trafikdræbte i 2009, siger direktør Anders Rosbo, direktør i Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Lande som Frankrig, Spanien og Portugal har alle haft et kraftigt fald i antallet af trafikdræbte på mere end 40 % siden 2001. Det skyldes især skærpede sanktioner og kontrol over for hastighedsovertrædelser, spritkørsel og manglende selebrug.. Og så har den økonomiske krise også betydet et fald i antallet af trafikdrab.

Holland og Sverige viser vej Lande der har haft meget dårligt udgangspunkt, har naturligvis også forholdsvist lettere ved at skabe gode resultater. Men når vi sammenligner med lande der ligner og som i 2001 lå foran Danmark, så har både Holland, Sverige og Storbritannien haft et betydeligt fald i antallet af trafikdræbte på omkring 30 %. I samme periode har Danmark kun opnået et beskedent fald på 8 %.

Hvis vi skal tilbage til den europæiske top og opfylde de mål Færdselssikkerhedskommissionen og Folketinget har sat, er det nødvendigt at tage ved lære af de udenlandske erfaringer. Konklusionen er klar: Ny teknologi som kan intensivere og forenkle politikontroller skal på banen – automatisk hastighedskontrol og øget sprit- og selekontrol er de væsentligste forklaringer på den gode udvikling i Holland, Sverige og Storbritannien.

Opbakning til indgreb Politikerne har befolkningens opbakning til øget kontrol, viser meningsmålinger som Rådet for Større Færdselssikkerhed tidligere har gennemført. Langt de fleste danskere accepterer automatisk kontrol af hastigheder og ønsker mere kontrol af manglende selebrug og spritkontrol

Top 15 af europæiske lande, der har færrest trafikdræbte per 1 million indbyggere:
1. Malta 37
2. Sverige 43
3. Storbritannien 44
4. Holland 46
5. Schweiz 47
6. Norge 54
7. Tyskland 54
8. Israel 57
9. Irland 63
10. Finland 65
11. Spanien 68
12. Frankrig 69
13. Danmark 72
14. Luxembourg 72
15. Italien 79

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start