MagaCin.dk anklaget af Peer Neslein og dennes advokat
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

MagaCin.dk anklaget af Peer Neslein

Peer Neslein fra campingferie.dk anklager MagaCin.dk for bl.a. bagvaskelse
Webmaster
17/12-2016 kl. 20:00

Efter artikelserie omhandlende konkurs for Peer Nesleins campingferie.dk, se artiklerne her:

http://www.magacin.dk/camping/stor-konkurs-i-campingbranchen/ar7683/

http://www.magacin.dk/camping/nyt-om-campingferiedk/ar7692/

http://www.magacin.dk/camping/mere-om-den-debatterede-konkurs/ar7726/

er MagaCin.dk blevet kontaktet af Peer Neslein og campingferie.dk´s advokat.

MagaCin.dk anklages for artikler der tenderer til bagvaskelse og injurier, hvilket er strafbart.

Peer Neslein og campingferie.dk´s advokat skriver bl.a.:

Jeg retter henvendelse til Dem, på vegne af min klient Peer Neslein, hvis interesser vi varetager i nærværende sag.

27. oktober 2016 bragte De en artikel på www.magacin.dk/camping under overskriften ”Kendt TV vært fra TV2 Fri og DK4 mistænkes for selskabstømning og konkursrytteri”. Artiklen har siden da været bragt på forsiden, jf. Bilag 1. Dels, anvender De i artiklen materiale som ophavsretligt tilhører min klient, og dels er de af Dem fremsatte udtalelser efter mit kontors opfattelse injurierende og strafbare – efter Straffelovens § 267.

Der er ikke belæg for at mistænke min klient for hverken ”selskabstømning” eller ”konkursrytteri”. Påstanden ses i det hele at være udokumenteret, og De savner rimelig grund – på en måde som tenderer bagvaskelse. De har, efter vor opfattelse, ikke fremsat beskyldningerne i god tro, navnlig idet henses til Deres tilknytning til konkurrenten 123Camp.

Det er mit kontors opfattelse, at De er hjemfalden til straf samt erstatningsansvarlig. Det er endvidere vor opfattelse, at De – såfremt sagen bliver indbragt for domstolene – vil blive dømt til at trække udsagnene tilbage. Såfremt De bliver dømt i en sådan sag, må De endvidere forvente at blive tilpligtet at betale de med at føre sagen forbundne omkostninger. Min klient er imidlertid indstillet på at forlige sagen.

———-

MagaCin.dk forsøger altid at bringe sandheden, hvorfor mediet naturligvis er er uforstående overfor det tilsendte fra Peer Neslein og campingferies advokat, da vi mener sandhenden er udtrykt i vores artikler. Omvendt er vi også et medie der korrigerer og kalder usande udsagn tilbage. Derfor har vores advokat bedt Peer Neslein om beviser for for usandheder i artiklerne, så de kan korrigeres.

MagaCin´s jourister har svaret Peer Neslein og campingferie.dk d. 05.11.16 således.:

Jeg skal på det kraftigste tage afstand fra Deres påstand om min klients overtrædelse af straffelovens § 267 og 268, idet jeg bemærker, at min klient i alle tilfælde ikke har det fornødne forsæt. Min klients artikel bygger på offentlig tilgængelige informationer som min klient har undersøgt og bearbejdet i overensstemmelse med almindelige presseetiske regler.

I denne sammenhæng bemærker jeg da også, at min klient i artiklen tager forbehold for visse dele af sagens konkrete omstændigheder. Det fremgår således blandt andet af artiklen, at

– Kendt TV vært fra TV2 Fri og DK4 mistænkes for selskabstømning og konkursrytteri – Dybteborende undersøgelse viser rystende informationer

– Med dette setup kan selskaberne undvige betaling af skat og moms. Om dette er formålet vides dog ikke.

– Ovenstående er publicerede regnskabstal, længe inden lukningerne, så beløbene er muligvis af en anden dimension.

Min klient dækning af sagen har således været saglig og relevant, hvorfor der naturligvis på ingen måde er tale om en subjektiv overtrædelse af straffelovens § 267 og 268, og jeg finder det kritisabelt, at De tillader Dem at insinuere en overtrædelse af nævnte bestemmelser.

Jeg skal oplyse, at min klient naturligvis har en interesse i, at nyhedsindholdet på hjemmesiden magacin.dk er sagligt, hvorfor min klient naturligvis er villig til at korrigere udsagnene, såfremt Deres klient fremsender dokumentation for, at de af min klient fremhævede fakta er ukorrekte. Jeg bemærker i denne forbindelse, at min klient blandet andet har erfaret, at en række rettigheder til domænenavne (herunder campingferie.dk) er overdraget til campingferie.dk ApS, hvilket min klient naturligvis gerne ser dokumentation for ikke er tilfældet.

———-

MagaCin har her 6 uger efter denne skrivelse, intet hørt fra campingferie.dk, trods opfordring til Peer Neslein og campingferie.dk. Hvorfor vi ikke har set nogen grund til ændring af det beskrevne forløb. Modtager vi mod forventning faktuelle oplysninger der modbeviser noget i vores artikler vil vi naturligvis informere herom. 

Del med en ven

0 personer snakker om “MagaCin.dk anklaget af Peer Neslein

  1. Tja han er en korrupt person. Insidere i branchen ved også han er på lønningslisten hos Isabella. (Ved det efter mange år i branchen, hvor også vores butik blev truet da vi ikke ønskede at ligge penge hos neslein. Ren marfia). Så alt hans skamrosning af Isabella er skjult reklame. Jeg fatter helt enkelt ikke Isabella hopper med på sådan noget for de har flere fine produkter der burde kunne sælge sig selv uden den plattenslager. Men det beviser også at neslein intet gør for campingfolket, men gør alt selv for egen vindings skyld. Desværre er der stadig nogen rundt i fædrelandet der ikke har gennemskuet det endnu.

  2. Jeg tror ikke det hjælper at jagte een person, branchen er generelt rådden, en sammenspist flok der styrer alt lige fra holdninger til priser. Derfor er det uforståeligt for mig at ingen interesserer sig for de meget ens og meget høje priser vi ser i markedet.

Skriv et svar

Vi støtter Kræftens Bekæmpelse 2024
Giver børn en ny start