Her er de nye stærekasser som skal fange fartsyndere
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Her er de nye stærekasser

Nye stærekasser genbruger kamera fra fotovogne
Mathias B. Høj
14/08-2018 kl. 11:13

De er ikke ligefrem indiskrete, de nye stærekasser, der bliver sat op som et pilotprojekt. Regeringen ønskede at kombinere mobile trafikkontrol målinger (også kaldet fotovogne) med faste standere. Og det er nogle forholdsvis voluminøse størrelser, hvilket var nødvendigt hvis udstyret fra fotovognene skulle kunne genanvendes. Og det var et specifikt ønske.

De faste Automatisk Trafikkontrol (ATK) standere indeholder blandt andet en blitz, et kamera og en fartmåler samt en computer, der kan sende billeder til politiet. Den indeholder desuden forskellige bevægelsesalarmer.

Typer af ATK

Fotovogne er biler udstyret med et kamera, der fra vejsiden fotograferer alle forbipasserende, der kører for stærkt. De betjenes af uddannet personale. Fotovogne kan flyttes og kan derfor fungere på forskellige steder, hvor det skønnes, at der er behov for at kontrollere den kørte hastighed.

Stærekasser eller stationær ATK er standere, der er opstillet permanent på bestemte lokaliteter. I pilotprojektet anvendes det såkaldte stationære punkt-ATK, hvor de faste ATK standere fotograferer forbipasserende, der kører for stærkt det pågældende sted, f.eks. op til et kryds.

Trafiksikkerhed

De faste ATK standeres placering er udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets ulykkesstatistik samt Rigspolitiets vurdering. Der er taget udgangspunkt i lokaliteter, som er ulykkesbelastede. Det vil sige, at der har været mindst fire ulykker med personskade pr. lokalitet i perioden 2011 – 2015. Desuden er der en årsdøgntrafik på 5.000 – 15.000 køretøjer på stedet.

ATK standerne placeres som udgangspunkt på begge sider af vejen, så hastigheden måles i begge retninger.

Der vil blive skiltet i god tid før alle faste ATK standere, så trafikanterne ved, at de kan risikere at blive fotograferet, hvis de kører for stærkt.

Baggrund 

Regeringen har bedt Vejdirektoratet og Rigspolitiet om at igangsætte et pilotprojekt om faste ATK standere/stærekasser. Pilotprojektet skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan mobile fotovogne og faste standere virker i sammenhæng, og hvordan de faste standere påvirker trafikanterne over tid.

ATK standerne vil blive opsat på strækninger, hvor der er større risiko for trafikulykker på grund af for høj fart. En lang række europæiske lande har brugt ATK siden starten af 00’erne, og her viser erfaringerne, at fartkontroller betyder færre ulykker i trafikken. 

I pilotprojektet skal 20 af politiets nuværende kameraer fra de mobile fotovogne bruges til at opsætte 20 faste ATK standere på udvalgte strækninger. ​​​Pilotprojektet skal derfor også give viden om, hvordan de eksisterende kameraer fra fotovognene fungerer i de faste ATK standere.

Pilotforsøget sættes i gang i 2018 og skal evalueres året efter og igen i 2021. Erfaringerne fra projektet kan danne grundlag for videre politiske drøftelser af, hvordan hastighedskontrollen fremover skal indrettes.

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start