Finanslov: Se den nye aftale for elbiler og leasede firmabiler
FacebookYoutubeXInstagram Threads
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Finanslov: Ny aftale for firma- og elbiler

Store nyheder for firmabilister - se det her
Mathias B. Høj
03/12-2019 kl. 13:39

Har man hørt morgenradio i sin bil, har man sikkert hørt radioavis, og har man hørt radioavis, har man hørt der er kommet en ny Finanslov.

At Finansloven var færdigforhandlet blev bekendgjort sent i går, mandag d. 2. December 2019. Og som ventet var elbiler også tilstede i Finansloven, da Regeringen med sin ambitiøse holdning til klimapolitikken også bliver nødt til at højne antallet af elbiler i Danmark. Det sker nemmest med økonomiske incitamenter, og derfor er Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at beholde en form for tilskyndelse til at købe elektrisk. Også for firmabilister.

Det ser således ud til at elbilerne kan fortsætte med en lavere afgift – i hvert fald i 2020, indtil Kommisionen for Grøn Omstilling kommer med sine forslag. Firmabiler skal også blive mere grønne, så der skal være tilskyndelse for virksomheder til at anvende elbiler og plug-in hybrider.  

Vi bringer hele aftaleteksten fra Finansloven i sin ordlyd:

Elbiler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler:

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har et ønske om, at der kommer flere grønne biler på vejene.

Aftaleparterne har til hensigt, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler holdes i ro

frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige

om, at annullere den planlagte stigning i 2020. Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler medio 2020 kommer med forslag til en omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt.

Aftaleparterne lægger vægt på, at bilafgifterne skal bidrage til den fortsatte udbredelse af

grønne biler, således at de kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Aftaleparterne er

enige om, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler også efter en afgiftsomlægning skal understøtte en fortsat stigende udbredelse af grønne biler.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige

om at nedsætte indfasningsprocenten for elbiler i 2020 fra 40 pct. til 20 pct. (for plug in hybrid-biler alene vedrørende elbildelen) og at reducere bundfradraget fra 77.500 kr. til 40.000

kr.

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu på 100 mio. kr. i 2020.

Aftaleparterne er desuden enige om, at det også skal være billigere at køre grønt på jobbet.

Firmabiler kører typisk længere, og grønne firmabiler har derfor en relativt stor klimagevinst.

Samtidig er en stor del af bilsalget i Danmark salg af brugte biler. Derfor kan grønne firmabiler, som videresælges efter et par års brug, være med til at fremme bilparkens grønne omstilling.

Aftaleparterne er derfor enige om at indføre et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020.

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 25 mio. kr. i

2020.

Der afsættes således samlet set 125 mio. kr. i 2020.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at afgifterne fra 2021 også skal understøtte, at virksomhederne vælger grønne firmabiler.

Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Det er et udbredt fænomen, at biler leases som firmabiler med et beskatningsgrundlag, der er

væsentligt lavere end prisen på en tilsvarende bil i normal handel. I registreringsafgiften er

der indført stramninger for leasingbiler (genberegning af den afgiftspligtige værdi), som imidlertid ikke er afspejlet i beskatningsgrundlaget for fri bil, hvorfor beskatningsværdien ofte vil

være mindre, end den reelle markedsværdi for almindelige privatpersoner. Dermed opstår

der et incitament til at aflønne medarbejdere med fri bil frem for kontantløn.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige

om at stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Det vil betyde, at beskatningen vil følge det generelle princip i skattelovgivningen, at skatten af personalegoder

bør svare til skatten af kontantløn.

Tiltaget skønnes at indebære et finansieringsbidrag på 10 mio. kr. i 2020, 55 mio. kr. i 2021,

95 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023. Varigt udgør finansieringsbidraget 100 mio. kr. De

nye regler har virkning fra 1. februar 2020.”

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start