2015 - et år med et stagnerende antal overnatninger
FacebookYoutubeXInstagram
Opret
Opret bruger

Opret Bruger

Log ind

Campingrådets campinganalyse for 2015

Den private organisation Campingrådet har udgivet deres årlige opgørelse af nøgletal og tendenser for 2015. På MagaCin.dk har vi kigget nærmere på rapporten og vi supplerer op med nogle mere tidssvarende tal.
Ole Mose
08/11-2016 kl. 06:00

Campinganalysen
Den private organisation Campingrådet, har udgivet deres årlige rapport om året der gik – vel og mærke året 2015.

Tal fra Danmarks Statistik

Tallene vedr. overnatninger er pligtafleveret til Danmarks Statistik. Alle danske campingpladser med mere end 75 pladser, skal indberette disse informationer hver måned.
Tal vedrørende indregistrerede køretøjer, kommer også fra Danmarks Statistik.
Tal vedrørende hvad forskellige landes borgeres omsætter for, kommer fra en rapport udgivet af VisitDenmark i 2011.

Rapporten

Campingrådet anvender tallene fra Danmarks statistik og søger at korrigere tallene med vurderinger af de de små  campingpladsers betydning i deres rapport. Det ser ud til, at man vurderer, at de små pladser bidrager med ca. 200.000 årlige overnatninger til det samlede billede.
Fastliggerpladser indberettes også til Danmarks Statistik. En helårsplads tæller angiveligt med 125 overnatninger i systemet.
Tal vedrørende omsætning og forbrug kommer fra VisitDenmark's turistundersøgelse fra 2011. Endelig har Campingrådet egne tal for salg af de grønne plader. 

På de campingpladser hvor Campingrådet har en aftale, skal disse plader monteres på uindregistrerede fastliggercampingvogne. 

Overnatninger i 2015

Antallet af overnatninger faldt i 2015 med ca. 1% i forhold til året før. Det svarer til 138.733 tabte overnatninger. 

Der blev registreret 11 mio. overnatninger på landets store campingpladser. Heraf udgør danskerne selv de 8,3 mio. Således overnattede udlændinge 2,7 mio. gange i Danmark i 2015.

MagaCin.dk's tal

Vi kan oplyse, at 2016 ser ud til at byde på en lille stigning. Til og med september 2016 mangler der ca. 65.000 overnatninger, for at nå de samme tal som i 2015. Der er trods alt 3 (stille) måneder, at indhente det sidste på. 
Kilde: Danmarks Statistik

Antal campingvogne i Danmark

Der var indregistreret 139.654 campingvogne pr. 1 januar 2015. Et fald på 1,4% i forhold til 2014. 

På samme tidspunkt var der indregistreret 13.746 autocampere, hvilket er et markant fald på 6% i forhold til 2014.

Campingvogne er ikke nødvendigvis indregistreret. De kan ligge fast på campingpladserne uden at være registreret i de offentlige databaser.
Campingrådet har selv en ordning, hvor fastliggere kan købe en id-plade. Salget af disse plader fulgte trenden med et fald på 0,8%. Hvor mange der reelt var med i “plade-ordningen”, kan man kun gisne om.

MagaCin.dk's tal

Vi kan supplere med at fortælle, at der pr. 1/1-2016 var indregistreret 137.404 campingvogne i Danmark. Det var et fald på lidt mere end 2.000 vogne i forhold til 2015.
Tallene for autocampere var 12.727, altså et fald på yderligere 1000 i forhold til 2015. Det var igen et fald og på ca. 7,5%
Kilde: Danmarks Statistik

Mest besøgte kommuner 2015

Varde Kommune var den mest besøgte kommune, hvad angår campingovernatninger. Herefter fulgte Jammebugt, Frederikshavn og Ringkøbing-Skjern.

Største og mindste fremgang i 2015

Mariagerfjord Kommune oplevede en tilgang på ikke mindre end 20% i 2015. Fredericia og Kolding Kommune, samt  Vejle kommer lige derefter

En velhavende gruppe besøgte os mere

Tallene i rapporten viser ikke voldsomme udsving før man går lidt ned i detaljerne. Her finder man bl.a. et punkt, som viser et ganske overraskende tal: Schweitzerne havde 47.550 overnatninger, hvilket var en stigning på 7%. Det var ikke den største stigning – den stod ungarerne for med ikke mindre end 560% flere overnatninger. 

Nej, det mest interessante var, at schweitzerne omsatte (2010 tal) for 3 gange så meget pr. overnatning som gennemsnitsgæsten. 

Selv nordmænd og svenskere omsatte kun for ca. halvdelen af dette beløb og de tilhører desværre de grupper, der svigtede os i 2015.

Hvis man således vil markedsføre dansk campingturisme ud af problemet, er der tilsyneladende nogle lande,  der virker mere oplagte end andre.

Campingturismen bidrager godt til samfundskagen (2014 tal)

Rapporten beskriver desuden at campingturismen omsatte for 4,7 mia. kroner i 2014. En trediedel af denne kommer fra udenlandske besøgende.

Branchen fuldtidsbeskætigede 5.728 personer.

Skatteindtægterne beløb sig til 2.1 mia. kroner.
Økonomisk fylder campingturismen ca. 5% af den samlede turisme i Danmark.

Du kan læse mere i og om rapporten hos Campingrådet

Del med en ven

Skriv et svar

Giver børn en ny start