Biler Motorcykler Camping Køb og salg Nyheder
Gå amok. Du må gerne tune din motor
Gå amok. Du må gerne tune din motor
Gå amok. Du må gerne tune din motor
Gå amok. Du må gerne tune din motor
Gå amok. Du må gerne tune din motor
Gå amok. Du må gerne tune din motor

Gå amok. Du må gerne tune din motor

Tuning er 100% lovlig hvis det gøres rigtig - Helt uden øvre grænse

 
MagaCin får daglig spørgsmål omkring tuning via telefon eller email. Danskerne er helt enkelt forvirrede, og ved ikke hvilke regler der gælder. Den typiske forståelse er at 20% er maksimal lovlig tuning i Danmark, før der skal betales fornyet afgift, hvilket er en skrøne.

Skrønen med maksimalt 20% lovlig effektforøgelse ved tuning i en motor har floreret længe. Desværre ved kun få hvad der ifølge SKAT og afgiftsregler er lovlig.

Reglerne er simple. Hvis ny motor monteres, eller en motor opdateres så den ændrer karakter og dermed ikke kan sammenlignes med standard motoren (I hovedtræk, skift at type topstykke, krumtap, eller motorblok), må effekten ikke stige med over 20%.

Bibeholdes motorens grundkonstruktion (Som topstykke, krumtap, og motorblok, plus andet essentielt), er der frie tøjler når der skal tunes. At lave forbedringer som porte topstykket, ændre brændkamre, øge kompression, ændre knasttiming osv, er altså helt gratis overfor SKAT, uanset om ændringerne forbedrer ydelsen med flere hundrede %.

Selv det at montere turbo, kompressor eller lattergas, koster ikke fornyet afgift hos SKAT, trods det faktum at sådanne tilføjelser let forbedrer ydelsen med over 100%.

Det største problem ved voldsom og ekstrem tuning, er at ejeren af det tunede køretøj skal kunne bevise at køreegenskaberne i køretøjet kan følge den nye forhøjede ydelse. Denne bevisbyrde ligger hos ejeren. Desuden vil etaten i visse tilfælde også kræve dokumentation for forureningstal.

Bibeholdes standardmotoren, er det altså bare at gå igang med fil, dremml og poleringsmaskine. Det er helt lovlligt, og koster ikke fornyet afgift hos SKAT. Og det virker. Vores seneste forsøgsmotor producerede standard ca. 125 hk efter effekttab. Efter portning og ændring af brændkamre, producerede den 152 hk på asfalten. Helt lovlig.

Her kan læses hvordan SKAT beskriver reglerne:

Motorskift

Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Beregningsgrundlaget for udregning af effektforøgelsen er begge motorers effekt som nye. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der skal bruges. 

Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct.-reglen også.

En motor består af mange enkeltkomponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen. Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (fx til indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen bliver i disse tilfælde sidestillet med en egentlig motorudskiftning. 

Motortuning

Motortuning er tilladt så længe, det sker på den originale- eller en senere ilagt tilsvarende motor. I forhold til registreringsafgift gælder der ikke nogen procentgrænse for effektforøgelsen ved motortuning på den originale- eller senere ilagt tilsvarende motor. Vær dog opmærksom på, at der i medfør af anden lovgivning kan gælde en maksimal grænse for effektforøgelsen.

Det er SKATs opfattelse, at det generelt for alle typer motortuning gælder, at når det har karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlige indgreb, fx ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil det blive sidestillet med et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct. grænsen gælder.

Det er SKATs opfattelse, at hvis man samtidig med et motorskifte/-tuning (som også kan være under 20 pct.) foretager andre tekniske ændringer, fx monterer andet bremsesystem, anden forbro, gearkasse, differentiale, fjedre, støddæmpere, udstødning osv., vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet. Se bl.a. afgørelsen SKM2013.612.BR.

Eksempler på motortuning/-ombygning:

En Opel Kadett 2,0, årgang 1989 med 8 ventilet topstykke (med karburator) bliver monteret med et 16 ventilet topstykke fra en model 2,0 GSI. Motorblokken til de to forskellige topstykker er ens. Dette kræver imidlertid montering af andre stempler, indsprøjtningssystem mv. Effektforøgelsen overstiger 20 pct. Der er her tale om en motorombygning, der medfører afgiftspligt. Hvis det kun er nødvendigt at udskifte topstykket samt montering af indsprøjtningssystemet, vil dette kun medføre afgiftspligt, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct.
En Volvo 245 DL med B 21 A, 100 DIN HK karburatormotor bliver tunet på følgende måde
Der drejes 1,7 mm. af stemplerne for at sænke kompressionen til 7,5: 1.
Indsugningsmanifold bliver ombygget/ændret for at gøre plads til indsprøjtningsdyser.
Komplet indsprøjtningsanlæg bliver monteret.
Garrat Volvo Turbo bliver monteret.
Intercooler bliver monteret. Effektforøgelse ca. 40 pct. til 140 DIN HK.
Ovenstående betragtes som afgiftsfri motortuning, også selv om der var fræset/boret huller i topstykket til indsprøjtningsdyserne. 

En Mercedes Benz C 180 årg 1994 med en 1,8 l. motor med 122 DIN HK - drejningsmoment 170 Nm. Motoren bliver tunet på følgende måde
Krumtap bliver udskiftet, slaglængde 95,7 m.m.
Andre plejlstænger.
Kompression bliver øget til 11: 1.
Indsprøjtningsdyseer bliver ombyttet med MB C 220 dyser.
Benzintryksregulator bliver ombyttet.
Den udskiftede krumtap (med større slaglængde) samt andre plejlstænger medfører en forøgelse af motorvolumen til 2,2 l. Effekt efter ombygning er 145 DIN HK. Der er tale om en motorombygning, der sidestilles med reglerne for motorskifte.
Da effektforøgelsen imidlertid er under 20 pct., medfører dette eksempel ikke afgiftspligt.

En Audi S3 1,8 T Quattro, årgang 1999, er forsynet med en motor af typen APY, med en slagvolumen på 1781 ccm. Motorens effekt er opgivet til 154kw, svarende til 209,44 hk. Bilen er fabrikken udstyret med turbo, intercooler og indsprøjtning.
Motoren ønskes monteret med anden og større turbolader (GT30 turbolader). Det skønnes, at effektforøgelsen er ca. 38 %.

Der foretages i den forbindelse følgende ændringer:

Turbolader af typen GT30, med større dimension og kapacitet
Udskiftning af kobling bestående af koblingsplade/trykfod/udrykkerleje
4 stemplet bremsekalibre og bremseskiver med større dimension
Udstødnings- og indsugningmanifold
Større intercooler  (én frontmonteret i stedet for to sidemonterede)
Andre indsprøjtningsdyser
Motorstyring
SKAT har truffet afgørelse om, at en sådan motortuning ikke medfører afgiftspligt. Heller ikke selv om der samtidig sker udskiftning af original kobling til en stærkere kobling, og der monteres 4-stemplede bremsekalibre med tilhørende skiver foran.

Kommentarer
Du skal være logget ind, for at kunne oprette indlæg.
Relateret
Marked
Søg bilmærke