Biler Motorcykler Camping Køb og salg Nyheder
Finanslov: Ny aftale for firma- og elbiler
Finanslov: Ny aftale for firma- og elbiler

Finanslov: Ny aftale for firma- og elbiler

Store nyheder for firmabilister - se det her

 
Har man hørt morgenradio i sin bil, har man sikkert hørt radioavis, og har man hørt radioavis, har man hørt der er kommet en ny Finanslov.
At Finansloven var færdigforhandlet blev bekendgjort sent i går, mandag d. 2. December 2019. Og som ventet var elbiler også tilstede i Finansloven, da Regeringen med sin ambitiøse holdning til klimapolitikken også bliver nødt til at højne antallet af elbiler i Danmark. Det sker nemmest med økonomiske incitamenter, og derfor er Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at beholde en form for tilskyndelse til at købe elektrisk. Også for firmabilister.

Det ser således ud til at elbilerne kan fortsætte med en lavere afgift - i hvert fald i 2020, indtil Kommisionen for Grøn Omstilling kommer med sine forslag. Firmabiler skal også blive mere grønne, så der skal være tilskyndelse for virksomheder til at anvende elbiler og plug-in hybrider.  

Vi bringer hele aftaleteksten fra Finansloven i sin ordlyd:

"Elbiler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler:
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har et ønske om, at der kommer flere grønne biler på vejene.

Aftaleparterne har til hensigt, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler holdes i ro
frem mod opfølgningen på anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige
om, at annullere den planlagte stigning i 2020. Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at
Kommissionen for grøn omstilling af personbiler medio 2020 kommer med forslag til en omlægning af bilafgifterne til fremme af grønne biler og fastholdelse af statens provenu på længere sigt.

Aftaleparterne lægger vægt på, at bilafgifterne skal bidrage til den fortsatte udbredelse af
grønne biler, således at de kan bidrage positivt til den grønne omstilling. Aftaleparterne er
enige om, at bilafgifterne for elbiler og andre lavemissionsbiler også efter en afgiftsomlægning skal understøtte en fortsat stigende udbredelse af grønne biler.
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige
om at nedsætte indfasningsprocenten for elbiler i 2020 fra 40 pct. til 20 pct. (for plug in hybrid-biler alene vedrørende elbildelen) og at reducere bundfradraget fra 77.500 kr. til 40.000
kr.

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu på 100 mio. kr. i 2020.

Aftaleparterne er desuden enige om, at det også skal være billigere at køre grønt på jobbet.
Firmabiler kører typisk længere, og grønne firmabiler har derfor en relativt stor klimagevinst.
Samtidig er en stor del af bilsalget i Danmark salg af brugte biler. Derfor kan grønne firmabiler, som videresælges efter et par års brug, være med til at fremme bilparkens grønne omstilling.

Aftaleparterne er derfor enige om at indføre et fradrag i beskatningsgrundlaget for grønne firmabiler (elbiler og plug-in hybridbiler) på 40.000 kr. fra 1. april til 31. december 2020.

Initiativet skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 25 mio. kr. i
2020.

Der afsættes således samlet set 125 mio. kr. i 2020.

Aftaleparterne er endvidere enige om, at afgifterne fra 2021 også skal understøtte, at virksomhederne vælger grønne firmabiler.


Stramning af beskatningen af leasede firmabiler
Det er et udbredt fænomen, at biler leases som firmabiler med et beskatningsgrundlag, der er
væsentligt lavere end prisen på en tilsvarende bil i normal handel. I registreringsafgiften er
der indført stramninger for leasingbiler (genberegning af den afgiftspligtige værdi), som imidlertid ikke er afspejlet i beskatningsgrundlaget for fri bil, hvorfor beskatningsværdien ofte vil
være mindre, end den reelle markedsværdi for almindelige privatpersoner. Dermed opstår
der et incitament til at aflønne medarbejdere med fri bil frem for kontantløn.

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige
om at stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften. Det vil betyde, at beskatningen vil følge det generelle princip i skattelovgivningen, at skatten af personalegoder
bør svare til skatten af kontantløn.

Tiltaget skønnes at indebære et finansieringsbidrag på 10 mio. kr. i 2020, 55 mio. kr. i 2021,
95 mio. kr. i 2022 og 100 mio. kr. i 2023. Varigt udgør finansieringsbidraget 100 mio. kr. De
nye regler har virkning fra 1. februar 2020."
Kommentarer
Du skal være logget ind, for at kunne oprette indlæg.
Relateret
Marked
Søg bilmærke