Forretningsbetingelser for brug af magacin.dk

Vilkår og aftaleindgåelse
Det er en betingelse for tilmelding som bruger på magacin.dk, at du har accepteret disse vilkår. Brugerens markering af feltet ”Jeg har læst og accepterer magacin.dk’s forretningsbetingelser”, skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og magacin.dk, hvorefter magacin.dk og du er bundet af betingelserne. Betingelserne er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oprettelse som bruger

Oprettelse af bruger og "Din Konto"
Ved oprettelse som bruger på magacin.dk får du "Din Konto" på magacin.dk, hvortil der kun er adgang med dit brugernavn og dit kodeord. Efter din tilmelding vil du pr. email modtage en bekræftelse, der indeholder dit brugernavn og kodeord. Brugernavn og kodeord er helt personlige oplysninger, som du er forpligtet til at holde for dig selv og derfor ikke må overdrage til andre. Det giver sikkerhed for, at det kun er dig, der kan komme ind på "Din Konto" på magacin.dk.
For at benytte vores services, kræves brugeroprettelse. Efter oprettelse modtages nyhedsmails fra vores medie. Disse nyhedsmails kan frameldes, men afmeldelse bliver først aktiv efter 12 mdr. inaktivitet. Dvs. 12 mdr efter seneste aktivitet fra brugeren.

Indhold på "Din Konto"
"Din Konto" indeholder oplysninger om dine personlige data. Desuden indeholder den funktioner, der holder styr på de tjenesteydelser, som du gratis gør brug af på magacin.dk.

Spærring af "Din Konto"
Hvis du har mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til dit brugernavn og dit kodeord, skal du straks henvende dig til vores supportafdeling, så din brugerprofil på magacin.dk kan blive spærret, eller ændre dit kodeord.

 

Datasikkerhed

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som bruger på magacin.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved tilmeldingen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for dig og de betroede databaseansvarlige medarbejdere hos magacin.dk. magacin.dk videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept. Det er dit ansvar, at dine personlige data til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige data.

Behandling af oplysninger
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til personoplysningsloven. Dine personlige oplysninger bruger vi i følgende sammenhænge: Når du logger dig ind på magacin.dk, så du kan få adgang til "Din Konto". Oplysninger om de handlinger som brugerne foretager på magacin.dk, vil blive gemt så længe, som det er nødvendigt for, at magacin.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og de forpligtelser, som magacin.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven. Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om indlogning. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med at udvikle forbedringer på magacin.dk.

Ajourføring af oplysninger
Vi foretager løbende en kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores databaseserver er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Cookies

Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. magacin.dk er baseret på anvendelse af cookies. Vi anvender cookies på magacin.dk for at forbedre din brugeroplevelse, udvikle hjemmesiden, samt indsamle relevant information til vores markedsføring. Til udvikling af vores hjemmeside anvender vi cookies for at forstå, hvordan besøgende interagerer og anvender vores hjemmeside ved at indsamle og analysere anonyme, relevante oplysninger og statistikker (Google Analytics, Danske Medier, TNS-Gallup.dk). Endvidere bruger vi cookies til at indsamle indhold og andre oplysninger, du angiver, samt oplysninger om, hvordan du bruger vores website. Vi har aldrig adgang til personlige oplysninger, der er gemt på din enhed. Du kan til enhver tid slette disse cookies i din browser. Såfremt du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan magacin.dk ikke benyttes. Samtykke om accept af cookies kan til enhver tid trækkes tilbage ved at slette cookies i din browser for magacin.dk


Ophør
Såfremt du vil ophøre med at være oprettet som bruger på magacin.dk, skal du kontakte os.

Ophavsrettigheder
Al information der ligger på magacin.dk er magacin.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra magacin.dk

Links
Det er ikke tilladt at etablere links til magacin.dk på en sådan måde at magacin.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Det er ikke tilladt organiseret at oprette dybe links til magacin.dks indhold uden forudgående aftale med magacin.dk. Der må alene linkes til forsiden.

Ansvarsfraskrivelse
magacin.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab ved udnyttelse af de ydelser der stilles til rådighed på magacin.dk. Uden at begrænse det generelle i det foregående, er magacin.dk endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er magacin.dk, der står for driften af systemerne. Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos magacin.dk. Lovindgreb. Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af magacin.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af magacin.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for magacin.dks kontrol.

Misligholdelse af vilkår
magacin.dk forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, såfremt du misligholder nærværende vilkår. magacin.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere , som hovedregel kontakte vi dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til os, så du kan få vejledning i og forklaring på korrekt brug af magacin.dk.