Biler Motorcykler Camping Køb og salg Nyheder
Presset MC Touring Club
Presset MC Touring Club
Presset MC Touring Club

Presset MC Touring Club

Foreningen præsenterer et solidt underskud i 2017

 
Det bliver en anderledes generalforsamling, når MC Touring Clubs medlemmer mødes på lørdag d. 21. april. For første gang i mands minde skal formanden præsentere et driftsunderskud. Det samlede driftsresultat for hele foreningen, campingplads, kontoret og bladet MC Touring Nyt, endte med et minus på godt 600.000 kr. for 2017.
 
Vi husker ikke tidligere, at MC Touring Club har genereret et negativt driftsresultat.
MC Touring Club præsenterede en organisationsændring primo 2017. Den tidligere organisation genererede et overskud lydende ca. 130.000 kr. i 2016 og har alle de år, vi husker tilbage, øget foreningens aktiver. Den nye organisation har altså ikke formået at bibeholde det positive driftsresultat.

Ifølge formandens beretning vil også fremtiden bringe negative driftsresultater. Derfor bebudes kontingent-stigninger, da dette anses for en nødvendighed af bestyrelsen.

MC Touring Camp har i 2017 genereret et mindre tab end året før. Faktisk en forbedring på ca. 130.000 kr. Det betyder det samlede driftsresultat i 2017 for kontoret og MC Touring Nyt alene, er ca. 850.000 kr. ringere end 2017.

Nemt forståeligt. Klubbens egenkapital er faldet med ca. 606.000 kr. i 2017 og klubbens aktiver er faldet med ca. 860.000 kr i 2017.

Hvad den store ændring i MCTC's økonomien skyldes, er vi ikke vidende om. Men årsregnskabet fortæller om lønstigninger på ca. 77% i selve klubben samt om en medlemsnedgang på ca. 500 medlemmer. Dette har naturligvis betydning for årets resultat. Den samlede lønudgift var ca. 4.000.000 kr. i 2017 til de ca. 8 medarbejdere.
Kommentarer
kop
kop 18/4 2018 kl. 16:13
Pas nu på jeres journalistiske niveau Magacin. For 14 dage siden kunne man læse overskriften "Brugtmarkedet tvunget totalt i knæ" og første linje "Alt tyder på brugtmarkedet igen i år 2018 ryger helt i bund. Nøjagtig som i 2017." I Magacin terminologi betyder det at brugtmarkedet tordner afsted.
I ovenstående artikel kommenterer man regnskabet for MCTC og skriver lige ud at man ikke er vidende om årsagen til et underskud....jamen så find da ud af det. Det hedder research og det er vel det vi har journalister til - vi venter i spænding på at i gør arbejdet færdig.
GrillRotten
GrillRotten 19/4 2018 kl. 9:46
Det er da helt ude i skoven med store lønstigninger når medlemstallet er nedadgående og der så endda skabes en massiv økonomisk nedgang delvis fordi den nye organisation ikke formår at skabe et overskud, men også fordi at de egoistisk dræner kassen til lønstigninger. Hvad fanden bilder de sig ind ??

Jeg kan godt forstå hvis folk melder sig ud fordi de ikke vil finde sig i det svineri. Det er ikke en acceptabel måde at drive en forening på!!
John Bondebjerg
John Bondebjerg 20/4 2018 kl. 10:59
Det handler ikke så meget om lønstigninger, som om fratrædelsesgodtgørelser og ansættelser som man var nødt til at ophæve igen. Så vidt jeg ved har jeg læst om dette i Touring Nyt. Så mere hokus pokus er der da vist ikke omkring det. Der er altid ekstra udgifter ifm fratrædelser af den ene eller anden årsag.

helgeersal59
helgeersal59 23/4 2018 kl. 17:43
FoDernæst var det tid til kommentarer og spørgsmål til formandens beretning. Her havde tidligere redaktør og forretningsfører på Touring Nyt, Gunnar Skrydstrup, på forhånd forfattet en række spørgsmål, som han læste op.

Bestyrelsen svarede igen
På et andet mc-medie, som Gunnar Skrydstrup i dag er tilknyttet, har der i den seneste tid været skrevet om ”lønstigninger på 77 procent” i MCTC. Det kom derfor ikke som nogen overraskelse, da Gunnar Skrydstrup på generalforsamlingen stillede spørgsmål til netop lønudgifterne.

Fra bestyrelsen lød svaret dog, at ”lønstigninger på 77 procent” både er misvisende, taget ud af kontekst og faktuelt forkert. Det forholder sig nemlig sådan, at lønudgifter i regnskabet både omfatter MC Touring Club, Touring Nyt og MC Touring Camp. Ser man på de samlede lønudgifter, er der således sket en stigning på 5,4 procent – og ikke 77 procent.

I den forholdsvis beskedne stigning er medregnet udgiften til fritstillingen af den tidligere forretningsfører (KL). Fraregner man denne ekstraordinære udgift, er der derimod tale om et fald i de samlede lønudgifter, når man sammenligner regnskabsårene
GrillRotten
GrillRotten 24/4 2018 kl. 8:50
Hold da helt kæft en gang pølsesnak.... Det er jo ikke engang godt nok til at komme i Ekstra Bladet - og det siger sgu ikke så lidt.

Dog finder jeg det underligt at forslaget om at de samlede lønudgifter til MCTC’s ledelse skulle offentliggøres blev nedstemt. Spøjst ....
Relateret
Marked
Søg MC mærke