Biler Motorcykler Camping Køb og salg Nyheder
Campingpas eller ej? (del 3)
Campingpas eller ej? (del 3)

Campingpas eller ej? (del 3)

Campingrådet har et repræsentantskab, som består af forskellige interesseorganisationer. Det er interesseorganisationer, som i enkelte tilfælde arbejder for forbrugerne. I de fleste tilfælde for kommercielle interesser omkring camping. De kommercielle interesser i rådet er de eneste, der har reel indflydelse. Campisterne betaler men har reelt ingen indflydelse.

 
Læs Campingpas eller ej? (del 2) her.

Vi fortsætter vores lille miniserie om campingpasset. Denne gang ser vi nærmere på, hvem der sidder på beslutningerne i Campingrådet.

Campingrådets repræsentantskab
Repræsentantskabet er i følge deres vedtægter Campingrådets øverste myndighed. En del af medlemmerne af repræsentantskabet vælges af Campingrådets medlemmer på et årligt møde efter ikke helt gennemsigtige regler. 447 campingpladser og andre interesseorganisationer kan her vælge deres repræsentanter. Det er ikke tydeligt i vedtægterne, om der vælges et bestemt antal repræsentanter, ej heller hvordan man udpeger repræsentanter, som ikke stemmes ind.

Repræsentantskabet har et årligt møde, hvor de bl.a. skal udpege en bestyrelse på 9 medlemmer. 
Alle medlemmer har 1 stemme. Bestyrelsens medlemmer er dog repræsenteret med et så markant antal medlemmer, at forbrugernes få og små interesseorganisationer i realiteten er statister. 
Aktuelt er det således kun kommercielle interesseorganisationer, der sidder i bestyrelsen og det er dig der betaler. 

Ifølge flere medlemmer af Campingrådets repræsentantskab betaler Campingrådet en del af prisen for campingpasset tilbage til dem. Det er angiveligt i størrelsesordenen 50-60%
(DCU er med i bestyrelsen, da de er i ejergruppen). 

Repræsentantskabets medlemmer 
Campingrådet har i følge deres hjemmeside et repræsentantskab, som i skrivende stund har medlemmer fra følgende organisationer/virksomheder:

  - Campingpladserne - 3 repræsentanter.
  - DK-Camp - Sammenslutning af 325 campingpladser.
  - DCU - Interesseorganisation og campingpladsejer.
  - FDM - Interesseorganisation for bilister.
Vi har talt med Michelle Holmegaard, der er Produktansvarlig for FDM Camping.
Vi spurgte hende, hvordan FDM som forbrugerorganisation kan opfordre deres medlemmer til at støtte en privat organisation som Campingrådet.
Svaret var, at FDM mener; at Campingrådet gør et godt stykke arbejde for at gøre campingpladserne til et forståeligt produkt.
Vi spurgte derefter, hvordan man som forbrugernes organisation kan billige, at  forbrugerne tvinges til at betale for de private campingpladsers arbejde. Her fik jeg det samme svar.
Det er påfaldende, at FDM ikke vil forholde sig til det problematiske i, at de foregiver at være medlemmernes organisation og de samtidigt har økonomisk udbytte ud af at samarbejde med en sammenslutning af virksomheder. Virksomheder som deres medlemmer berettiget bør kunne forvente entydig hjælp imod i tilfælde af et problem campist/campingplads imellem.
Dernæst spurgte vi, om det var en motiverende faktor for FDM, at man får 50-60% retur fra Campingrådet, når FDM's medlemmer køber et campingpas gennem FDM? 
Svaret var; at procenterne var hun ikke sikre på, men bekræftede, at det er arbejdsgangen og det havde FDM i øvrigt ikke nogen holdning til ud over at det giver en indtjening, som de øvrige produkter FDM sælger.
Efterfølgende har jeg forholdt Michelle Holmegaard, hvad vi ville bringe på MagaCin. FDM ønsker at anlægge en anden synsvinkel på tingene. FDM's svar kan læses her:
Michelle Holmegaard, FDM’s produktchef på camping skriver:
     "Vi synes, at det er i forbrugernes interesse, at der er en ensartet klassificering af
campingpladserne, således at forbrugerne let kan forholde sig til campingpladsernes kvalitet og de
praktiske forhold på de enkelte pladser.
Vi er som forbrugerorganisation naturligvis opmærksomme på, om campister pålægges unødige
udgifter og gebyrer. Når vi ikke mener det er tilfældet i forbindelse med campingpasset, skyldes
det, at vi mener, at det produkt forbrugerne får med campingpasset er i forbrugernes interesse,
fordi det er med til at kvalitetssikre campingpladserne. Hvis ikke forbrugerne skulle betale for det
via campingpasset, ville omkostningerne ved dette arbejde jo blot blive lagt på campingpladsernes
priser, og dermed ville regningen alligevel ende hos forbrugerne.
Det er ikke en motiverende faktor ift. FDMs holdning til campingrådets arbejde, at vi tjener penge
på at sælge campingpasset. Vi sælger det, fordi vi har en masse medlemmer, der tager på
campingferie, og derfor synes vi naturligvis, at de skal have mulighed for at købe campingpasset
via deres forening. Den indtægt vi har på campingpasset er med til at finansiere de ydelser vi har
til vores medlemmer inden for ferie­ og camping."
  - Dansk Vandrelaug - Interesseorganisation for medlemmer. De er udtrådt af repræsentantskabet pr. 1/1-2016, men fremgik af Campingrådets hjemmeside frem til midt i marts?
Baggrunden for udtrædelsen er i følge deres formand, at de har mere ud af at stå alene.
  - Back to Nature - Interesseorganisation med ca. 250 medlemmer. Back To Nature er primært med i rådet af hensyn til markedsføring og indtægter fra campingpasset.
  - Dansk Cyklistforbund - Interesseorganisation for cyklismens fremme
Vi har talt med Formanden Claus Bondam, som henviste os til cyklistforbundets presseansvarlige, som ville vende tilbage med svar på vores spørgsmål. Vi nåede en kort samtale, hvor vi fik følgende kommentarer:
"Cyklistforbundet arbejder for bedre forhold for cyklister i Danmark. Et forhold er også at søge indflydelse hos campingpladserne. Derfor opfatter de det som naturligt, at de sidder med i Campingrådets repræsentantskab." 
Vores spørgsmål om, hvorvidt det tjener Cyklistforbundets medlemmers interesser, at betale campingpas til campingpladsejernes organisation, fik vi aldrig svar på?
Cyklistforbundet vendte senere tilbage og præciserede, at de ikke sælger campingpas. 
  - Dansk Turismefremme - Kommerciel organisation til fremme af turisme
  - Dansk Caravan klub - En campingplads (kun for medlemmer af foreningen)
  - Dansk Naturist Union - Interesseorganisation for naturister. 
  - Camping Branchen - Interesseorganisation for producenter, importører m.v.
  - DK Camping Klub - Medlemsorganisation. Dog har de også til formål at udbrede kendskabet til DK-Camps campingpladser.
  - AutoCamperRådet - Interesseorganisation for autocampere
MagaCin. dk har talt med Max Watson, der er formand for AutoCamperRådet. Han kunne fortælle, at de er en medlemsorganisation med over 2.500 medlemmer, der kommer fra flere autocamperforeninger (klubber). I dag er AutoCamperRådet medlem af Campingrådets repræsentantskab. Tidligere havde den største af klubberne DACF forladt rådet på grund af bl.a. campingpasset og fordi der blandt medlemmerne var utilfredshed med Campingrådets prioriteringer i forhold til campere. Max Watson fortæller, at de sidder med i rådet af flere grunde, dels for at blive hørt i dialog med myndigheder og private aktører og dels på grund af indtægterne fra campingpasset.
Medlemmerne under AutoCamperRådet kan købe campingpas til nedsat pris. Det er angiveligt den eneste forening, der lader indtægterne fra passet komme medlemmerne til gode.
  - Dansk Cykelturisme - Forening for kommercielle interesseorganisationer og kommuner

Magten findes i bestyrelsen
Hvis man fjerner alle dem, der varetager forbrugerinteresser - eksempelvis cyklistforbundet eller Back to Nature, Dansk Naturist Union og sågar FDM fra repræsentantskabet, har man Campingrådets bestyrelse. 
Det er denne bestyrelse, der beslutter, hvordan dine og mine penge skal forvaltes.

Alle de resterende medlemmer ejer campingpladser, eller har kommercielle interesser i camping. Det er dem, der definerer, hvad der er vigtigt for at få stjerner. Det er også dem, der definerer, hvad du og jeg "synes om".

Du og alle andre campister der ønsker at bruge en af de tilknyttede 447 campingpladser, er tvunget til at betale campingrådet for at gætte sig frem til, hvad vi ønsker og hvad vi forbinder med gode campingoplevelser? Dem der gætter, sidder oven i købet med deres helt egne interesser, som naturligvis har endnu højere prioritet for dem.

Campisterne reelt uden indflydelse
Det er tydeligt, hvor lidt indflydelse campisterne har, på det arbejde der foregår i Campingrådet. Kun nogle små ikke kommercielle interessegrupper med camping som fokus er at finde på listen.

DCU er en hybrid, som egentlig er en interesseorganisation for campister. Samtidigt ejer de også campingpladser og derfor kan man ikke betragte dem som forbrugernes interesseorganisation i den her sammenhæng. FDM har skilt sig af med sin sidste campingplads i foråret, men sidder med i repræsentantskabet.

Campisterne står meget alene, når ikke en gang de store organisationer som burde sikre dem indflydelse, vil tage ansvar. FDM og DCU burde bekæmpe campingpasset med næb og kløer i stedet for at sidde med sammen med campingpladserne og bruge campisternes penge. 

Skal campisterne have reel indflydelse, bør det ske i et forum af campistorganisationer - ikke i et forum, hvor man er uhyre svagt repræsenteret, selv om man betaler 12-13 mio. kroner om året, til dem der reelt bestemmer i Campingrådet.

Det var det sidste i serien om campingpasset 
Dette er afslutningen på historien om campingpasset i denne omgang. Det er en historie om en organisation, der mener, at de tilgodeser campisternes interesser, ved at lade dem betale for et arbejde, som primært tjener campingpladserne.

Det er en historie om en organisation, der har opbygget noget, der ligner et monopol. En organisation der har haft succes med at skabe et gebyr, som alle der ønsker at campere på en af deres tilknyttede pladser, skal betale.
  
Det er en historie om et "råd", der hvert år hiver 12-13 mio. kroner ud af campisternes lommer.
Det er også en historie om et råd, der ikke giver indsigt og indflydelse til dem, der betaler rådets drift.

Vi følger med
Selv om det var den sidste artikel i denne omgang, følger vi på MagaCin.dk til stadighed med. Såfremt der sker nyt omkring Campingrådet og særdeles campingpasset, vil vi naturligvis informere om dette.

Kommentarer
Janderup
Janderup 30/3 2016 kl. 19:43
Her er CRs egen forklaring på hvor campingpladserne skal være medlemmer:

www.campingferie.dk/mas_inc/showPic.asp?PicId=774941&sit .. ..
tracz
tracz 28/1 2017 kl. 16:50
Ovenstående findes ikke på siden mere. Linket til Campingrådets egen brochure, kun beregnet på campingpladsejerne, kan findes her:
https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPMjN0M3U3MWpYSzQ/view?usp=sharing

Tilsvarende er der så en ANDEN brochure som er beregnet til forbrugerne / campisterne.
Den kan findes her: https://drive.google.com/file/d/0B2nlRgBdUmaPTlpkZ1g1ci1faVk/view?usp=sharing
tracz
tracz 28/1 2017 kl. 17:00
Hvorfor aktiveres linkene ikke ?
Du skal være logget ind, for at kunne oprette indlæg.
Relateret
Marked